Dienas centrs "Tīraine"

Dienas centrs "Tīraine"

Mārupes novada pašvaldība Dienas centrā "Tīraine" īstenojusi vairākus projektus:

Iekārtu un inventāra iegāde iedzīvotāju dzīves kvalitātes veicināšanai Mārupes novadā
(11-04-LL37-L413201-000032)

Mērķis — veicināt novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti, sekmējot publisko pakalpojumu pieejamību sporta un ārpusskolas izglītības jomā:
1) nodrošinot sporta pasākumu rīkošanai nepieciešamās skaņu iekārtas, kas sniegs iespēju atbilstoši reglamentam organizēt valsts mēroga sacensības, tādējādi pulcējot dalībniekus un līdzjutējus no Mārupes, tuvējiem novadiem un visas Latvijas;
2) izveidojot novusa klubu, kas darbosies Dienas centros „Švarcenieki” un „Tīraine” tuvu iedzīvotāju dzīvesvietai;
3) nodrošinot iespēju apgūt sitamo instrumentu Marimba. Dienas centrā "Tīraine" iegādāti profesionāli novusa galdu komplekti, izveidotas publiskas vietas novusa prasmju apgūšanai un turnīru organizēšanai.

Kopējais publiskais finansējums — 10564,39 (kopējā summa - 11738,21)

Datortehnikas un sildamierīču iegāde Mārupes novada dienas centram
(12-04-LL37-L413101-000013)

Mērķis — dienas centriem „Švarcenieki” un „Tīraine” iegādāties datortehniku un programmatūru.

Publiskais finansējums — 8918,99 (kopējā summa — 9909,99)

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.