Dienas centrs "Švarcenieki"

Dienas centrs "Švarcenieki"

Mārupes novada pašvaldība Dienas centrā "Švarcenieki" īstenojusi vairākus projektus:

Iekārtu un inventāra iegāde iedzīvotāju dzīves kvalitātes veicināšanai Mārupes novadā
(11-04-LL37-L413201-000032)
Mērķis — veicināt novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti, sekmējot publisko pakalpojumu pieejamību sporta un ārpusskolas izglītības jomā:
1) nodrošinot sporta pasākumu rīkošanai nepieciešamās skaņu iekārtas, kas sniegs iespēju atbilstoši reglamentam organizēt valsts mēroga sacensības, tādējādi pulcējot dalībniekus un līdzjutējus no Mārupes, tuvējiem novadiem un visas Latvijas;
2) izveidojot novusa klubu, kas darbosies Dienas centros „Švarcenieki” un „Tīraine” tuvu iedzīvotāju dzīvesvietai;
3) nodrošinot iespēju apgūt sitamo instrumentu Marimba. Dienas centrā "Švarcenieki" iegādāti profesionāli novusa galdu komplekti, izveidotas publiskas vietas novusa prasmju apgūšanai un turnīru organizēšanai.

Kopējais publiskais finansējums — 10564,39 (kopējā summa — 11738,21)

Datortehnikas un sildamierīču iegāde Mārupes novada dienas centram
(12-04-LL37-L413101-000013)
Mērķis — dienas centriem „Švarcenieki” un „Tīraine” iegādāties datortehniku un programmatūru. Dienas centram „Švarcenieki” tika iegādāta sildamierīces, lai nodrošinātu drošu un energoefektīvāku dienas centra apsildīšanu gada aukstajos mēnešos.

Publiskais finansējums — 8918,99 (kopējā summa — 9909,99)

Dienas centra "Švarcenieki" telpu vienkāršota renovācija
(11-04-LL37-L413201-000021)
Mērķis — Veicot Dienas centra "Švarcenieki" telpu atjaunošanas, rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbus, sekmēt procesus, kas ļautu nodrošināt Dienas centra nepārtrauktu darbību ilgtermiņā, sniedzot vietējiem Jaunmārupes iedzīvotājiem nepieciešamos bezmaksas pakalpojumus, ko sniedz Dienas centra pieejamība, kā arī jaunu pakalpojumu izveidi. Projekta rezultātā Dienas centrā tiktu ieviests jauns pakalpojums - iespēja izmantot dušu un veikt citus ar personīgo higiēnu saistītas darbības tiem iedzīvotājiem, kuru dzīvesvietās nav atbilstošu apstākļu, lai veiktu pienācīgu ķermeņa kopšanu. Projektā tika veikta Dienas centra telpu vienkāršota renovācija

Publiskais finansējums — 9992,3 (kopējā summa — 13323,07)

Pamatlīdzekļu iegāde radošajai darbnīcai dienas centrā "Švarcenieki"
(13-04-LL37-L413101-000005)
Mērķis — veicināt pakalpojumu pieejamību dienas centrā „Švarcenieki”, iegādājoties mēbeļu komplektu radošajai darbnīcai”, kas nepieciešams, lai dienas centra klienti spētu iesaistīties dažādās radošās aktivitātēs: gleznošanā, veidošanā, filcēšanā u.tml. Projektā tika iegādāti rasējumu — papīra skapis, zīmēšanas galdi, krēsli, dokumentu skapis (augsts vaļējs), dokumentu skapis (augsts slēgts), dokumentu skapis (daļēji slēgts), galdi un galdu savienojumi.

Publiskais finansējums — 2463,83 (kopējā summa — 2737,61)

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.