Noslēgusies LAP 2007—2013 9. kārtas projektu vērtēšana

Biedrības “Pierīgas partnerība” izsludinātajā atklāta konkursa Rīcības programmas Lauku attīstības programmas 2007.—2013.gadam 4.ass 411. pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 9. kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanas kopsavilkums

1.aktivitāte: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem

1.1. rīcība: Atbalsts pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.

Pilnu projektu vērtēšanas kopsavilkumu skati šeit: ELFLA 9. kārtas vērtēšanas kopsavilkums

Visi jaunumi

Top