NVO Info punkta rīcības plāna prezentācijas pasākums

NVO Info punkta rīcības plāna prezentācijas pasākums

Aicinām biedrības padomi, biedrus, Mārupes un Olaines nevalstiskās organizācijas un visus interesentus uz biedrības "Pierīgas Partnerība" NVO Info punkta rīcības plāna prezentāciju. Tā notiks 23.janvārī, plkst. 13.00, Zoom platformā.

"Mūsu lielākā vērtība ir iedzīvotāji! Teritorijā ir vairāk kā 600 nevalstisko organizāciju, mūsu biedru organizācijas apvieno gandrīz 600 cilvēkus. Rīcības plānā iekļautas konkrētas darbības, kas jāveic, lai sniegtu atbalstu gan aktīviem iedzīvotājiem, gan arī stiprinātu līdzdalību. Kopā varam veidot sabiedrību, kurā vēlamies būt!" par NVO rīcības plāna sajūtām dalās biedrības “Pierīgas Partnerība” valdes locekle Alīna Lukjanceva.

Ar izstrādāto biedrības "Pierīgas Partnerība" NVO Info punkta rīcības plānu var iepazīties ŠEIT.

Lai sekmētu pilsoniskas un aktīvas sabiedrības attīstību, biedrības “Pierīgas Partnerība” paspārnē ir izveidots NVO Info punkts. Tā darbību raksturo sekojoši apzīmējumi: sniedz atbalstu, iniciē, organizē, veic. NVO info punkts sniedz konsultācijas un informāciju, iniciē un atbalsta sadarbību starp organizācijām, pašvaldībām un uzņēmumiem, kas darbojas Pierīgas partnerības teritorijā, kā arī organizē dažādas apmācības, meistarklases, seminārus un citus pasākumus.

Biedrība "Pierīgas partnerība" ir izstrādājusi stratēģiju 2022.-2027.gadam. Tajā ir noteiktas prioritātes, no kurām viens no „Pierīgas partnerības” attīstības virzieniem ir noteikts NVO sektora attīstība. Rīcības plāns izstrādāts, balstoties uz biedrības “Pierīgas partnerība” rekomendācijām, plāna izstrādes laikā organizētajām tematiskajām fokusa grupām, intervijām ar biedrorganizācijām, veikto NVO aptauju.

NVO INFO PUNKTA UZDEVUMI UN FUNKCIJAS:

  • NVO vajadzību apzināšana;
  • Stiprināt NVO kapacitāti un savstarpējo sadarbību;
  • NVO interešu pārstāvniecība pašvaldības iestādēs;
  • Sabiedrības informēšana.

Pievienojies pasākumam, lai jaunāko par NVO info punkta rīcības plāniem un iespējām uzzinātu arī TU! Zoom pieejas links: https://us06web.zoom.us/j/89613331069

Stratēģiju izstrādāja biedrība “Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai Attīstībai”.

Vairāk par NVO info punktu lasi ŠEIT.

Rīcības plāns ir izstrādāts projektā "Biedrības "Pierīgas partnerība" kapacitātes stiprināšana efektīvai līdzdalībai", kas tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmas “Demokrātijas kultūra” ietvaros, projekta līgums Nr. AIF/2022/KAPAC2/126.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.