Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumos – izglītojošs seminārs

Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumos – izglītojošs seminārs

 

Mācības jāapgūst personām:

- kas uzsāk darbu pārtikas apritē, bet nav ieguvušas profesionālo kvalifikāciju nevienā pārtikas nozares specialitātē;

- kas ir ieguvušas profesionālo kvalifikāciju kādā pārtikas nozares specialitātē, bet vairāk nekā trīs gadus nav bijuši nodarbināti pārtikas apritē.

Mācības notiek saskaņā ar MK noteikumiem nr. 545 “Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā”

Mācību noslēgumā tiks izsniegts apliecinājums, derīgs kontrolējošo institūciju (PVD) atbilstošiem nosacījumiem.

Pieteikuma veidlapa: https://forms.gle/zVz6UgfcQDXpEiRRA

Apliecinājuma izsniegšana iesūtot VAS Latvijas Pasts ierakstīta sūtījuma veidā.

Apliecinājuma sagatavošanas maksa: 12,10EUR

SIA LLKC Pierīgas konsultāciju biroja

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.