Notikusi arī pirmā Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padomes sēde

Notikusi arī pirmā Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padomes sēde

17. decembrī zoom platformā notika Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padomes sēde. Padomes darba kārtības galvenie jautājumi bija informācija par līdzšinējo konsultatīvo padomju darbu un aktualitātēm pašvaldībā , dalībnieku savstarpēja tematiska iepazīšanās un rezultātā savstarpējas diskusijas par sanāksmju formātu, saturu un sastāvu u.c. priekšlikumiem. Sēdi vadīja Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Ilze Krēmere.

Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sēdes prezentācija pieejama Šeit.

Kā arī ar Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022-2034.gadam  iespējams iepazīties Šeit.

Padomes darbības mērķis  ir sekmēt koordinētu un saskaņotu nozares attīstību,  nodrošināt vienmērīgu nozares izaugsmi un  veicināt Mārupes novada nozares iesaistīto institūciju, uzņēmēju, sabiedrisko organizāciju un sabiedrības iesaisti un sadarbību.

Padomes uzdevumi ir sniegt priekšlikumus par nozares attīstību un nepieciešamajām izmaiņām novadā. Veicināt un uzraudzīt pašvaldības izstrādāto attīstības dokumentu, rīcību plānu un uzdevumu, un citu stratēģiski svarīgu dokumentu izstrādi nozarē. Sniegt priekšlikumus par kārtējā gadā nozarei nepieciešamo finansējumu un investīcijām.  Ierosināt grozījumus attīstības plānošanas dokumentos, rīcību plānos un uzdevumos, risinot ar nozari saistītus jautājumus. Veicināt sadarbību starp nozarē iesaistīto privāto un publisko sektoru.  Izvērtēt nozīmīgu attīstības un investīciju projektu ietekmi uz sociāli ekonomisko attīstību Mārupes novadā, un to atbilstību Mārupes novada pašvaldības stratēģiskajiem mērķiem, un attīstības plānošanas dokumentiem. Citi uzdevumi, kas saistīti ar nozaru attīstību novadā.

Lai veicinātu mērķu un uzdevumu sasniegšanu konsultatīvās padomes ietvaros sadarbosies gan Mārupes novada nozares iesaistītās institūcijas, uzņēmēji, sabiedriskās organizācijas un aktīvie iedzīvotāji.   Sēdē piedalījās nedaudz vairāk par 20 Padomes dalībniekiem.

Nākošā sēde plānota februārī. Biedrība Pierīgas Partnerība aicina ikvienu biedru iesaistīties un izteikt savus priekšlikumus, lai aktīvi līdzdarbotos novada attīstības veidošanā.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.