Pieredzes apmaiņas brauciens uz "Liepājas rajona partnerību"

Pieredzes apmaiņas brauciens uz "Liepājas rajona partnerību"

Noslēdzot pirmo projektu iesniegšanas kārtu un vēršot skatu jau uz nākamo, ir svarīgi uz brīdi apstāties un reflektēt par padarīto un nepieciešamajiem uzlabojumiem. Lai veiksmīgāk to paveiktu, 20. jūlijā biedrības „Pierīgas partnerība” pārstāvji tikās un dalījās pieredzē ar Liepājas rajona partnerību. 

Viena no brauciena nozīmīgākajām daļām bija viesošanās Liepājas rajona partnerības birojā un pieredzes apmaiņa par pirmo projektu iesniegšanas kārtu — dalīšanās iespaidos, problēmās, kopīgo iespējamo risinājumu meklējumi. Biedrību pieredze ir dažāda veidošanās procesa, teritorijas apmēra, iedzīvotāju aktivitātes, veicamo darbību ziņā, tomēr projektu kārtā abas partnerības saskārušās ar līdzīgām problēmām un kopīgi meklēt risinājumus.

Pieredzes apmaiņas laikā biedrības pārstāvji apskatīja arī īstenoto projektu vietas un plānoja uzņēmējdarbības veicināšanu savā teritorijā. Biedrības pārstāvju darba kārtībā bija tādi jautājumi kā: vērtēšanas procesa uzlabojumi, biedrības rīcības plāns iedzīvotāju aktivizēšanai, biedrības komunikācijas veidošana ar dažādām auditorijām, darbs ar projektu potenciālajiem un esošajiem iesniedzējiem.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.