Pierīgas partnerība piedalās LINC'16 sadarbības pasākumā Ungārijā

Pierīgas partnerība piedalās LINC'16 sadarbības pasākumā Ungārijā

„Sadarbojoties viens ar otru, mēs esam stiprāki, un, radoši pavadot laiku kopā, mēs spējam piepildīt savus sapņus.” Šādā – uz attīstību un sadarbību vērstā – noskaņā norisinājās pasākums LINC (Leader Inspired Network Community) Budapeštā no 27. līdz 30. septembrim, kurā piedalījās arī biedrības „Pierīgas partnerība” pārstāvji, lai dibinātu kontaktus nākotnes sadarbības projektiem, papildinātu zināšanas par inovācijām un citiem jautājumiem LEADER pieejas īstenošanā.

LINC vēlas popularizēt tīklošanos un pieredzes apmaiņu starp Eiropas LEADER teritorijām inovatīvā veidā. Pirmais kongress norisinājās 2010. gadā Tirolē. LINC ideja ir apvienot zināšanas par inovācijām lauku attīstībā ar sporta un nacionālajām aktivitātēm, dodot iespēju dalībniekiem veidot kontaktus un tīkloties.

Viesus sadarbībā ar nacionāla un starptautiska mēroga organizācijām pie sevis uzņēma Felső-Homokhátság vietējā rīcības grupa. Organizatoru mērķis ir nodrošināt ekonomisku, videi draudzīgu un sociālu ilgtspējību, atbalstot inovatīvas idejas, kā arī stiprināt ekonomiku un pilsonisko sabiedrību.

Programmai bija dažādas, daudzveidīgas daļas: atklāšanas ceremonija, nacionālā vakara programma, vietējās teritorijas un projektu iepazīšana, Cafe Europe – nacionālie galdi, projektu ideju iepazīšana un sadarbības meklēšana, darbnīcas, sporta sacensības, programmas izvērtējums, balvas sacensību uzvarētājiem, nākamā posma prezentēšana ar mērķi iepazīties savā starpā, veidot kontaktus, iepazīt vietējā teritorijā īstenotos projektus un darboties pie inovatīvām idejām.

Programma sākās ar parādi un iepazīšanās vakaru. Latviajs delegācija godam pārstāv sevi starp citiem nacionālajiem tērpiem. Vakara programmā arī vietējās varas pārstāvju sveicieni un uzruna par LEADER programmas attīstību (viens no tās aspektiem - starptautiskā sadarbība).

„Pierīgas partnerības” pārstāvji devās dažādos projektu un vietējās teritorijas apskates braucienos. Tika apskatīti dažādi objekti gan uzņēmējdarbībā, gan sabiedriskajās aktivitātēs, vērojot vietējos attīstības risinājumus dažādām problēmām.

Braucienā „Lauku tūrisma attīstība pie galvaspilsētas” dalībnieki tika iepazīstināti ar dažādiem risinājumiem uzņēmējdarbības veidošanā, piemēram, ģimenes uzņēmuma izveidotu viesu namu, kas, pārdomājot katru detaļu un katram ģimenes loceklim pievienojot savu prasmi, kļuvis par pieprasītāko kāzu norises vietu.

Gan šajā, gan citos objektos vērojams nacionālais lepnums, tautisko elementu izmantojums un kultūrvēsturisku objektu atjaunošana. Kāds cits objekts – štrūdeļu ceptuve – izcēlās ar risinājumu pašvaldībai atbalstīt uzņēmēju meistarklašu organizēšanā bērniem. Šajā ceptuvē bija iespēja apskatīt arī senlaicīgo lietu muzeju un klausīties senioru dziedājumā – slovāku ansamblis, kas, pārstāvot minoritātes kultūru, tiek atbalstīts arī no pašvaldības puses.

Savukārt citā ciematā nozīme ir pašvaldības un iedzīvotāju sadarbībai -  ciematā nav bijusi pulcēšanās vieta, attiecīgi kāda iedzīvotāja nodevusi pašvaldībai ēku, kas atjaunota – tajā izveidota senlietu istaba un tiek organizētas meistarklases bērniem. Kopumā objekti kalpo par labu piemēru kā vietējā vara var sadarboties ar uzņēmēju un iedzīvotājiem vietējās teritorijas pilnveidošanā.

Braucienā „Attīstība ar korporatīvo sociālo atbildību” iepazināmies ar uzņēmējiem, kas izmantojuši LEADER sniegtās iespējas un attīstījuši savu reprezentatīvo materiālu uzņēmumu, kļūstot par partneri un izpildītāju lieliem pasūtītājiem, kā arī iesaistās un palīdz citām organizācijām veidot interesantus izdales materiālus. LEADER programmu izmantojušas arī vairākas kultūrvēsturiskas celtnes, izveidojot novada muzeju, atjaunojot baznīcu, turpinot ēkas izmantot un attīstīt vietējo iedzīvotāju vajadzībām.

Programmā biedrības pārstāvji piedalījās arī darbnīcās par tādām tēmām kā sociālā riska grupas personu integrēšana LEADER pieejā, runājot par dažādiem risinājumiem, kā veidot sabiedrības vajadzībās balstītu attīstību, kā arī iesaistījās darbnīcā par starptautisko sadarbību, kurā tika plānota šo internacionālo projektu nākotne, pienesums, nepieciešamie uzlabojumi. Pašlaik tiek strādāts pie noteikumiem, un jau drīz vietējā teritorija varēs gūt labumu arī no starptautiskas pieredzes apmaiņas LEADER programmā.

Kopumā LINC ir bijusi vērtīga pieredze, kas mērāma ne tikai uzticamos partneros, ar kuriem tiks īstenoti dažādi interesanti projekti, bet arī secinājumos, kā turpināt iesaistīt vietējo sabiedrību, kā komunicēt par LEADER programmā paveikto, kā ieviest inovācijas un citiem jautājumiem.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.