Atskats uz semināriem par atbalsta nosacījumiem

Atskats uz semināriem par atbalsta nosacījumiem

2015. gada decembra sākumā  Babītes, Olaines un Mārupes novados notika biedrības „Pierīgas partnerība” rīkotais seminārs par LEADER pieejas īstenošanu, izstrādāto stratēģiju un ES finansējuma saņemšanas nosacījumiem.

Seminārā piedalījās uzņēmēji, t.sk. tūrisma pakalpojumu sniedzēji, mājražotāji, dažādu biedrību pārstāvji, kā arī novadu iedzīvotāji – potenciālie attīstības projektu īstenotāji.

Sākumā biedrības valdes priekšsēdētāja N.Millere iepazīstināja ar vietējās attīstības stratēģiju, kurā noteikti attīstības virzieni un nosacījumi, lai saņemtu ES finansējumu Babītes, Mārupes un Olaines novadu attīstībai. Īpašs atbalsts paredzēts uzņēmumiem mājražošanā un lauku tūrismā, kuru apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 EUR/gadā.
„Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no „apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no iedzīvotājiem, tie paši nosaka savas teritorijas attīstības vajadzības. Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģija tika izstrādāta, balstoties uz informatīvajos semināros iedzīvotāju norādītājām vajadzībām un veikto pētījumu, kā arī apstiprināja padome, kurā ietilpst Olaines, Mārupes, Babītes novada pašvaldības, nevalstisko organizāciju un uzņēmumu pārstāvji. Līdz ar to stratēģijā ir iekļautas iedzīvotāju vēlmes un vajadzības. Mēs vēlētos, lai iedzīvotāji būtu aktīvāki, kļūstot par savas dzīves vietas lokālpatriotiem un būtu ieinteresēti līdzdarboties, aktīvi iesaistoties teritorijas attīstībā. Mēs esam atvērti sadarbībai un gaidām katru ar savu ideju un darbu," norāda N. Millere.

Otrajā daļā klātesošie saņēma informāciju par novembrī apstiprinātiem Ministru kabineta noteikumiem, kas paredz atbalsta saņemšanas kārtību un par projektu vērtēšanas kritērijiem.

„Projektu konkursi tiks rīkoti pēc tam, kad Zemkopības ministrijas izveidotā komisija būs apstiprinājusi vietējo attīstības stratēģiju un biedrībai piešķīrusi finansējumu stratēģijas īstenošanai. Līdz ar to katram vēl ir laiks padomāt par sava projekta ideju un kārtīgi sagatavoties projektu konkursam,” norāda projekta vadītāja A.Lukjanceva.

Pirms projektu iesniegšanas kārtas biedrība rīkos seminārus, kā aizpildīt projekta veidlapas.

Jautājumi un konsultācijas par atbalsta nosacījumiem un projektu iesniegumu sagatavošanu, Mazcenu aleja 33/3 , Jaunmārupe, Mārupes novadā, piesakoties pa tel.28644888 vai e-pastu info@pierigaspartneriba.lv.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.