Atskats biedrības kopsapulcē

2018.gada 22.martā, Olainē “Ooo Sajūtu darbnīcā, notika kārtējā biedrības “Pierīgas Partnerība” kopsapulce.

Vēlējāmies turpināt iesākto tradīciju, kur viesojamies pie kāda no mūsu biedra un iepazīstamies ar viņu tuvāk. Tādēļ šī kopsapulce tika organizēta Olainē “Ooo Sajūtu darbnīcā”, kur saimnieko SIA Kart Group līdzīpašniece Kristīna Kauliņa. Kristīna ir labi pazīstama ar savām grieztajām svecēm ne tikai Olaines novadā, bet jau visā pierīgā. Kristaps Kauliņš iepazīstināja biedrus ar darbnīcu, tās ikdienu, izstāstot to, ka  tā ir ne tikai vieta, kur tiek darinātas un pārdotas SIA Kart Group grieztās sveces, bet tā arī ir vieta, kur ir iespējams iegādāties arī citu vietējo ražotāju produkciju. Darbnīcā tiek organizētas dažādas meistarklases, pasākumi, piemēram, bērnu ballītes, dzimšanas dienas u.c. pasākumi.

22.marta kopsapulcē tika risināti svarīgi jautājumi biedrības attīstībai un teritorijas attīstības veicināšanai. Kopsapulces laikā tika apstiprināts 2017.gada pārskats. Gada pārskatā tika atspoguļota biedrības darbība, tās budžeta apgrozījuma palielinājums. Biedrība ir aktīvi darbojusies attīstības virzienā un ielikusi pamatakmeņus apjomīgiem projektiem – NVO kapacitātes stiprināšanai (finansēts no Sabiedrības Integrācijas fonda), Jauniešu aktivitāšu veicināšanai (finansēts no Mārupes pašvaldības un Erasmus+ programmas), Tūrisma attīstībai (finansēts no ELFLA programmas). Ar šo projektu realizāciju tiek efektīvāk veicināta mūsu trīs novadu Mārupes, Olaines un Babītes attīstība.

Tika veikti grozījumi statūtos, kas vērsti un biedrības strukturālām izmaiņām un to, ka ar nākošo projekta izsludināšanas kārtu, biedrība pieņemts administratīvos aktu par iesniegtiem projektiem un to atbilstību SVVA stratēģijai.

Kopsapulcē biedri apstiprināja jauno biedrības padomi. Tās sastāvā būs Mārupes novada pārstāvis Guntis Ruskis, Olaines novada pārstāvis Jānis Kuzmins, Babītes novada pārstāve Jolanta Ivanova, Mārupes uzņēmēju biedrības pārstāvis Indars Melzobs, Biedrības Sport de Lux pārstāve Kate Ansone, jauniešu biedrības “Māk-onis” pārstāve Brigita Medne, SIA “AV Apsaimniekotājs” pārstāve Irina Millere, SIA “Kart Group” pārstāvis Kristaps Kauliņš un jaunpienācēji SIA “Rīgas Meži” pārstāvis Uldis Zommers, kā arī biedrības “Par Zaļu Pierīgu pārstāvis” Andris Zariņš.

Kopsapulces laikā tika uzņemts jauns biedrs - SIA “LABIE KOKI konstruē”. SIA “LABIE KOKI konstruē” ir progresīvs uzņēmums ar jauniem, zinošiem speciālistiem, kurš apgūst vairākas nozares un kuram ir dziļa pārliecība par dabas vērtību saglabāšanu, efektīvu izmantošanu un cieņu pret veicamo darbu. Patiesi priecājamies  par radošās dzīslas papildinājumu biedrībā.

Pavisam drīz sāksim darbu pie biedrības paveiktā izvērtēšanas, kā arī turpmākā rīcības plāna izstrādes. Priekšā ir daudz darāmā, taču ar jauniem biedriem strādāt būs interesantāk un radošāk.

Lai mums visiem izdodas!

Biedrības “Pierīgas Partnerībā” valdes priekšsēdētāja Nadīnas Millere

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.