Paziņojums par pētījumu — stratēģijas īstenošanas iespējas partnerības teritorijā

Paziņojums par pētījumu — stratēģijas īstenošanas iespējas partnerības teritorijā

Biedrība „Pierīgas partnerība” paziņo, ka 2011. gada 18. februārī, pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem, ir noslēgts līgums ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „New Education Technologies University", kas līdz 2011. gada 1.jūnijam veiks pētījumu:
„Biedrības „Pierīgas partnerība” stratēģijas īstenošanas iespējas partnerības teritorijā”.

Pētījuma mērķis ir noteikt partnerības stratēģijas esošās un turpmākās īstenošanas iespējas, trūkumus un ieguvumus. Pētījums aptver Babītes, Mārupes un Olaines novadus, un pētījuma gaitā tiek paredzēts iegūt informāciju par:

  • partnerības esošo ekonomisko, demogrāfisko un sociālo situāciju,
  • partnerības pašvaldībām, pašvaldību veiktajām un sagaidāmajām aktivitātēm partnerības stratēģijas īstenošanas jomā;
  • partnerības teritorijā esošo nevalstisko organizāciju kapacitāti, NVO finanšu un administratīvām spējām;
  • individuālām personām kā iespējamiem partnerības stratēģijas līdzīstenotājiem.

Pētījums ietvers esošās situācijas raksturojumu, analīzi, pētījuma kopsavilkumu un prezentāciju par stratēģijas īstenošanas iespējām partnerības teritorijā. Pētījumu plānots izmantot Lauku atbalsta dienesta informēšanai, vietējās rīcības grupas - "Pierīgas partnerība" darba vajadzībām, starptautiskai sadarbībai, sabiedrības informēšanai.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.