Uzsākta projekta "Kempinga izveide Mārupes novadā"

Uzsākta projekta "Kempinga izveide Mārupes novadā"

Projekts „Kempinga izveide Mārupes novadā” īstenots ar mērķi attīstīt Mārupes novada vietas potenciālu, uzsākt jaunu tūrisma pakalpojumu sniegšanu Mārupes novadā, kā arī veicināt SIA “AV Apsaimniekotājs” zīmola “Karpu dīķis” atpazīstamību un Mārupes novada atpazīstamību un tūrisma potenciālu. Projekta specifiskais mērķis ir attīstīt Mārupes novadā augstas kvalitātes aktīvā tūrisma atpūtas vietu ar novadā visplašāko pakalpojumu klāstu, iekļaujot inovatīvus pakalpojumus. Projektā tiek veikta trīs kempinga namiņu būvniecība. Projektu īsteno SIA “AV Apsaimniekotājs”.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 35000.00 EUR apmērā. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā un sociālajos portālos.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.