Īstenots projekts:''Stiklotas terases izveide, pakalpojumu dažādošanai''

Īstenots projekts:''Stiklotas terases izveide, pakalpojumu dažādošanai''

Projekta īstenotājs: SIA Irbēni

 Projekta nosaukums: Stiklotas terases izveide, pakalpojumu dažādošanai

Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2103-000014

Publiskais finansējums: 28923.98 EUR (kopējā summa: 41319.97  EUR)

Īstenošanas vieta: Pierīga, Babītes nov., Babītes pag., Irbēnu iela, 1

Projekta mērķis: Aprīkot un izveidot vietu, kur iespējams organizēt lielus un apjomīgus pasākumus, ar kopējo apmeklētāju skaitu līdz 200 klientiem.

Projekta ietvaros ir paredzēts izbūvēt stiklotu terasi ar iespēju dažādot pakalpojumus. Visas Babītes novada un tālāk izvietotie uzņēmumi un privātpersonas  varēs ērti pieejamā vietā organizēt liela apjoma pasākumus, tādus kā seminārus, kāzas, jubilejas, brančus un citus pasākumus komfortablās telpās.Piedāvājot pēc iespējas plašāku pakalpojumu klāstu, klientiem tiks piedāvāti arī citi pakalpojumi, sadarbojoties ar netālu esošajiem uzņēmējiem.

Projekts guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 5. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.