"Dižprojekts 2015" izvirzīts projekts "Publiska skvēra izveide Babītē"

"Dižprojekts 2015" izvirzīts projekts "Publiska skvēra izveide Babītē"

 Dižprojekta 2015 konkursam tiek  izvirzīts projekts “Publiska skvēra izveide Babītē”. Šogad jau 6. reizi  biedrība "Latvijas Lauku forums"  organizē LEADER Dižprojektu konkursu– Vietējo iniciatīvas projektu, kas realizēts VRG darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EZF fonda atbalstu un kas ir teritorijas lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums.

PROJEKTA NOSAUKUMS:  Publiska skvēra izveide Babītē

ĪSTENOTĀJS:  Biedrība „Pūpe”

VIETA:  „Zaļumi”, Babītes pagasts, Babītes novads.

PROJEKTA VADĪTĀJS:  Arturs Orlovskis

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  15.12.2013. – 30.04.2015.

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 18 191.74 EUR, ELFLA publiskais finansējums  18 191.74 EUR

PROJEKTA APRAKSTS:

Projekta mērķis: Izveidot atpūtas zonas infrastruktūru, labiekārtot teritoriju, padarīt to par publiskai atpūtai piemērotu skvēru ar ainaviskiem stādījumiem, celiņu tīklu, soliņiem atpūtai un laukumiem sabiedriskām aktivitātēm.

Projekts tapis bijušo ģimenes mazdārziņu teritorijā tiešā Babītes ciemata centrā, netālu no dzelzceļa stacijas. Papildus projekta aktivitātēm biedrība ar entuziastu (vismaz 200 brīvprātīgie) un dažādu uzņēmumu atbalstu veikusi apjomīgus darbus. Arī pēc projekta īstenošanas biedrība ar saviem spēkiem, organizējot talkas, turpina veikt skvēra apzaļumošanu un uzturēšanu.

Realizētais projekts ir sākums daudz plašākai iecerei, infrastruktūras pamats, uz kura nākotnē veidot elementus plašākām publiskām aktivitātēm, telpiskais skelets, ko piepildīt ar atraktīvu un izglītojošu saturu.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.