VIDEO: Jaunolaines viedā ciema kopienu stāsts

VIDEO: Jaunolaines viedā ciema kopienu stāsts

Latvijas iedvesmas stāstu vietnē TUESI.LV publicēts video par Jaunolaines viedā ciema kopienu Olaines novadā: https://tuesi.lv/maziem-soliem/ .

Svarīgi ir nebaidīties darīt, kaut vai maziem soļiem. Tikai darot mēs varam kaut ko panākt,” uzskata Maija Bebre, Jaunolaines viedā ciema kopienas pārstāve. “Viedajos ciemos svarīga ir kopābūšana, savstarpēja uzklausīšana, un, pats svarīgākais - sadzirdēšana. Tikai nedarot viens otram pāri, mēs varam augt kopā.” uzsver Maija.

Visgrūtāk ir iekustināt cilvēkus. Darītāju ir maz, tādēļ svarīgi, ka ir atbalstītāji, kuri palīdz, pasaka “paldies”, vai vienkārši atnāk uz pasākumiem,” ir pārliecināta Maija.

Viedie ciemi ir aktīvas iedzīvotāju kopienas lauku apvidos, kas izmanto inovatīvus un radošus risinājumus, lai uzlabotu kopienas dzīves apstākļus un nodrošinātu ilgtspēju. Kopš 2021.gada atpazīstamības zīmi “Viedais ciems” visā Latvijā ir saņēmušas 18 kopienas, savukārt atpazīstamības zīmi “Ceļā uz viedo ciemu” - 22 kopienas. Biedrība “NEXT” ir sagatavojusi TUESI.LV video stāstus par divdesmit Latvijas “Viedajiem ciemiem” un to kopienu līderiem, ļaujot ielūkoties “Viedo ciemu” ikdienā un kopienu līdzdalības aktivitātēs.

Projektu “TUESI.LV :: Viedo Ciemu stāsti” īsteno biedrība “NEXT” ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild biedrība “NEXT”.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.