Oficiāli apstiprināta biedrības "Pierīgas Partnerība" SVVA stratēģija 2023. -2027. gadam

Oficiāli apstiprināta biedrības "Pierīgas Partnerība" SVVA stratēģija 2023. -2027. gadam

Mēs esam gandarīti beidzot dalīties ar lielisku ziņu - 2023. gada oktobrī tika oficiāli apstiprināta mūsu sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģija 2023. -2027. gadam Mārupes un Olaines novados.

Stratēģijas vīzija: Partnerības teritorija ir ekonomiski spēcīga teritorija, kurā dzīvo sabiedriski aktīvi iedzīvotāji. 

2 pamatvirzieni jeb stratēģiskie mērķi: Attīstīta viedā uzņēmējdarbība un attīstīta pilsoniska sabiedrība. 

Biedrības “Pierīgas partnerība” kā vietējās rīcības grupas attīstības stratēģijas īstenošanas mērķis ir tādu projektu piesaiste un īstenošana, kuri veicina viedu risinājumu ieviešanu uzņēmējdarbībā, sekmē kopienu attīstību un veicina sabiedrības, t.sk. jauniešu, iesaisti sabiedrisko aktivitāšu dažādošanā, t.sk. attīsta kultūras, sporta, sociālo pakalpojumu piedāvājumu, rīko aktivitātes, kas veicina iedzīvotāju izpratni par videi draudzīgiem risinājumiem un brīvprātīgo darbu.

Jaunā stratēģija ir pieejama šeit: https://ej.uz/PP-SVVA 

SVVA stratēģija tiks īstenota no 2024. gada 1. janvāra!

Jau 2024.gada pirmajā pusgadā tiks izsludināts jaunais LEADER projektu konkurss, kurā plānoti gan uzņēmējdarbības atbalsta, gan kopienu atbalsta projekti. Aicinām sekot līdz jaunumiem mūsu mājas lapā un sociālajos tīklos.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.