Noslēgusies LEADER projektu pieņemšanas 15.kārta – iesniegti 34 projekti

Noslēgusies LEADER projektu pieņemšanas 15.kārta – iesniegti 34 projekti

2023. gada 16. februārī biedrībā “Pierīgas Partnerība” noslēdzās projektu pieņemšanas 15. kārta Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Kopā saņemti 34 projekti ar reģistrētu kopējo finansējuma summu 342 600,08 EUR (pieejamais: 189 221,16 EUR) – 4 projekti 1.1. rīcībā „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai”, 6 projekti 1.2. rīcībā „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”, 9 projekti 1.3.rīcībā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”, 7 projekti 2.1.rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” un 8 projekti 3.2.rīcībā “Atbalsts vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”. Projektu īstenošanas vieta – 21 projekts Mārupes novads un 13 projekti Olaines novads.

15.kārtas iesniegto projektu rezultātu kopsavilkums:

Rīcības nosaukumsKārtā kopējais izsuldinātais finansējums EURKārtā iesniegto projekta pieteikumu kopējais finansējums EURProjektu skaits
1.1.  rīcība „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai”38691,2440223,454
1.2.  rīcība „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”38691,2438519,966
1.3.rīcība „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”38691,2489446,969
2.1.rīcība “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”30 292,88 52237,027
3.2.rīcība “Atbalsts vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”42 854,56122172,698

Līdz 17. martam partnerība nodod projektus LAD un paziņo atbalsta pretendentiem par vērtēšanas rezultātiem.

Biedrība “Pierīgas Partnerība” pateicas visiem projektu iesniedzējiem par izrādīto interesi. 

Biedrība “Pierīgas partnerība” no 2023. gada 16. janvāra līdz 2023. gada 16. februārim izsludināja atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 15. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Kopējais pieejamais finansējums 189 221,16 EUR.

Papildu informācija: tālrunis: +371 28644888 vai e-pasts: info@pierigaspartneriba.lv

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.