Noslēgusies LEADER projektu pieņemšanas 14.kārta – iesniegti 11 projekti

Noslēgusies LEADER projektu pieņemšanas 14.kārta – iesniegti 11 projekti

2022.gada 14.oktobrī noslēdzās  projektu pieņemšanas 14. kārta Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Kopā saņemti 11 projekti ar reģistrētu kopējo finansējuma summu 269 252,49 EUR (pieejamais: 251 375,43 EUR) – 1 projekts 1.1.  rīcībā „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai”, 4 projekti 1.2.  rīcībā „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”, 6 projekti 1.3.rīcībā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”. Projektu īstenošanas vieta – 9 projekti Mārupes novads un 2 projekti Olaines novads.

14.kārtas iesniegto projektu rezultātu kopsavilkums:

Rīcības nosaukumsKārtā kopējais izsuldinātais finansējums EURKārtā iesniegto projekta pieteikumu publiskais finansējums EURProjektu skaits
1.1.  rīcība „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai”83791,81 40036,501
1.2.  rīcība „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”83791,8171499,654
1.3.rīcība „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”83791,81156726,346

Līdz 14.novembrim partnerība nodod projektus LAD un paziņo atbalsta pretendentiem par vērtēšanas rezultātiem. 

Biedrība “Pierīgas Partnerība” pateicas visiem projektu iesniedzējiem par izrādīto interesi.

Biedrība “Pierīgas partnerība” no 2022.gada 14.septembra līdz 2022. gada 14.oktorim izsludināja atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 14. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Kopējais finansējums 251 375,43 EUR EUR.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.