Noslēgusies LEADER 16.kārtas projektu izvērtēšana!

Noslēgusies LEADER 16.kārtas projektu izvērtēšana!

2023. gada 4.oktobrībiedrībā “Pierīgas Partnerība” noslēdzās projektu pieņemšanas 16. kārta Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Biedrības “Pierīgas partnerība” izsludinātajā 16.kārtā varēja pieteikt LEADER projektus šādās rīcībās: 1.1. rīcībā „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai”, 1.2. rīcībā „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai” un 1.3. rīcībā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”, 2.1.rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”. Kopā tika saņemti 19 projekti ar reģistrētu kopējo finansējuma summu 182 713,58 EUR (pieejamais: 103 917,81 EUR)

Mēneša garumā biedrības “Pierīgas partnerība” padome un vērtēšanas komisija izvērtēja projektu pieteikumus, iepazinās ar pretendentiem un viņu projektu idejām arī prezentācijās, tādejādi gūstot priekštatu par katru no projektiem, to atbilstību LEADER projektu būtībai.

Tādejādi tika apstiprināti 11 projekti, kuri tālāk tiek nodoti Lauku atbalsts dienesta tālākai vērtēšanai:

  • 1.1.rīcībā „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai” atbalstīti 3 projekti, šobrīd rezervētais publiskais finansējums – EUR 37 901,50.
  • 1.2. rīcībā „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai” atbalstīti 3 projekti, šobrīd rezervētais publiskais finansējums – EUR 41 881,00.
  • 1.3. rīcībā “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai„ par atbilstošiem SVVA stratēģijai tika atzīti 5 projekti, šobrīd rezervētais publiskais finansējums –EUR  37 724,28.

16. kārtas projektu kopsavilkums

Biedrība  “Pierīgas partnerība” novērtē ikvienu, kas iesniedzis projektu un vēlam veiksmi projektu īstenošanā!

Aktualitātēm aicinām sekot līdzi  “Pierīgas partnerība” mājaslapā un sociālajos tīklos.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.