Noslēdzies LEADER sadarbības projekts „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā”

Noslēdzies LEADER sadarbības projekts „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā”

Divu gadu garumā LEADER sadarbības projekta „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros piecu vietējo rīcības grupu teritorijās jeb desmit Latvijas novadu pašvaldībās realizētas dažādas aktivitātes sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai.

Projekta mērķis bija sociālās uzņēmējdarbības popularizēšana, aktivizēšana un attīstīšana lauku teritorijās, lai veicinātu iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldību sadarbību un izpratni par sociālo uzņēmējdarbību kā līdzvērtīgu uzņēmējdarbības virzienu.

Mērķa sasniegšanai tikušas realizētas sekojošas aktivitātes: darbnīcas - semināri katras partnerības teritorijā, diskusija ar katra iesaistītā novada pašvaldības darbiniekiem par sociālo uzņēmējdarbību un kopīgs seminārs pašvaldību darbiniekiem, biznesa ideju attīstības “laboratorija”, piecu mēnešu mentoringa programma sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem, un pieredzes apmaiņas braucieni pie topošajiem un esošajiem sociālajiem uzņēmumiem.

Projekta laikā tikuši sagatavoti arī dažādi praktiski materiāli – rokasgrāmata un video lekcijas visiem, kuri interesējas par sociālo uzņēmējdarbību.

Visas video lekcijas ir skatāmas šeit: https://ej.uz/SU_video_lekcijas

Grāmata bez maksas lejuplādējama šeit: https://ej.uz/SUrokasgramata_LEADER

Visos projekta pasākumos kopumā piedalījušies gandrīz 300 dalībnieki, no kuriem 15% apmeklējuši vairākus vai visus pasākumus. Pasākumus apmeklējuši dalībnieki ne tikai no partnerību novadiem (Gulbenes, Jelgavas, Ķekavas, Kuldīgas, Mārupes un Olaines) un tiem blakus esošajiem kaimiņu novadiem, bet arī no Balvu, Cēsu, Jūrmalas, Liepājas, Ogres un Vecumnieku novadiem. Sevišķi lielu atsaucību guva projekta sākumā rīkotie semināri – darbnīcas, kā laikā notika sociālās uzņēmējdarbības iepazīšana.

Noslēdzot projektu, tika veikta 169 dalībnieku aptauja, ar mērķi noskaidrot, vai realizētās aktivitātes ir veicinājušas dalībnieku tālāko rīcību sociālās uzņēmējdarbības jomā. Rezultāti ir patiesi iepriecinoši - 46% respondentu norāda, ka, gūstot papildus zināšanas, idejas, kontaktus, ir paplašinājuši savu redzesloku par sociālo uzņēmējdarbību.

Aptaujātie atzīmē, ka no projekta aktivitātēm visnoderīgākās bijušas video lekcijas un rokasgrāmata (52% aptaujāto), sociālās uzņēmējdarbības iepazīšanas pasākumi (44%) un biznesa ideju attīstības “laboratorija” (33%).

Kā projekta lielākais sasniegums ir tā deviņi dalībnieki, kuri šobrīd veido uzņēmumus, kā pamatdarbība būs sociālā uzņēmējdarbība. Savukārt deviņi aktivitāšu dalībnieki jau ir kļuvuši par sociālajiem uzņēmējiem (trīs no Jelgavas novada, divi no Ķekavas, pa vienam no Olaines, Mārupes, Ogres un Balvu novadiem). Jomas, kurās darbojas vai plāno darboties lielākā daļa uzņēmumu, ir sociālā un izglītības.

Video atskats uz projektā paveikto : ej.uz/videoSociālāuzņēmējdarbība

Vairāk informācija pieejama: https://daugavkrasts.lv, info@daugavkrasts.lv, Facebook lapā - https://ej.uz/biznesasiltumnica

LEADER sadarbības projekts „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā”, projekta Nr.19-00-A019.332-000009, tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.