Iedzīvotājus un uzņēmējus aicinām aizpildīt anketu jaunveidojamā Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas veidošanai

Iedzīvotājus un uzņēmējus aicinām aizpildīt anketu jaunveidojamā Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas veidošanai

Iedzīvotājus un uzņēmējus aicinām aizpildīt anketu jaunveidojamā Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas veidošanai

Pagājušā gada nogalē, izveidojot darba grupu, Mārupes un Babītes novadu pašvaldības ir uzsākušas kopīgu darbu pie jaunizveidotā Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam izstrādes. Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, kas stājies spēkā 2020.gada 23.jūnijā, tiek apvienoti Mārupes, Babītes un Salas pagasti, un jaunās stratēģijas izstrādes galvenais izaicinājums būs atrast apvienotajai teritorijai kopīgās vērtības, attīstības prioritātes, kā arī veidot jaunā novada identitāti un veicināt sabiedrības līdzdalību tā attīstības procesos.

Izveidotās darba grupas vadībā tiks izstrādāts kopīgs teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kuru publiskai apspriešanai nodos jau jaunā dome, kas tiks ievēlēta šī gada vasarā. Darba grupa ir lēmusi šī dokumenta izstrādei piesaistīt ekspertus sabiedrības līdzdalības un komunikāciju jomā, demogrāfijas jomā, transporta un mobilitātes jomā, pašvaldības pakalpojumu jomā, vides ekspertu un uzņēmējdarbības ekspertu, kuru būtiskākais uzdevums būs izpētīt abu novadu situācijas un sniegt priekšlikumus kopīgai attīstības virzībai, ņemot vērā sociālekonomiskos, ģeogrāfiskos un vides  faktorus. Attiecīgi darba grupa vērtēs ekspertu priekšlikumus un sagatavos stratēģijas redakciju.

Minētās stratēģijas izstrādē būtisks ir arī iedzīvotāja un uzņēmēja viedoklis, līdz ar to ir sagatavotas aptaujas anketas, kurās aicinām Jūs kā novada iedzīvotāju vai uzņēmēju sniegt savu vērtējumu, kā arī piedāvāt priekšlikumus turpmākai jaunizveidotā Mārupes novada attīstībai. Aptauja tiek veikta, lai apzinātu jaunizveidotā novada iedzīvotāju viedokli par dažādiem ar pašvaldības darbu un novada sekmīgu attīstību saistītiem jautājumiem, ko ņems vērā arī piesaistītie eksperti attīstības prognožu un priekšlikumu sniegšanai.

Aptauja ilgs līdz 1.martam, tādēļ aicinām būt aktīviem, aizpildīt anketu pašiem un dalīties ar šo informāciju ar citiem.

Lai sekmētu iedzīvotāju iesaisti, pēc aptaujas slēgšanas tiks izlozētas novadu pašvaldību sarūpētas veicināšanas balvas.

ANKETA IEDZĪVOTĀJIEM

ANKETA UZŅĒMĒJIEM

Aptauja vienlaikus tiek veikta gan Mārupes, gan Babītes novadā, līdz ar to aicinām aktīvi iesaistīties abu novadu iedzīvotājus un uzņēmējus, kā arī vēršam uzmanību, ka stratēģijas izstrādes turpmākajos posmos tiek paredzēti vairāki sabiedrības iesaistes pasākumi, par kuriem plašāka informācija tiks sniegta jau nākamajā mēnesī, kā arī būs pieejama pašvaldību mājaslapās sadaļā par sabiedrības līdzdalību.

Piedalieties jaunā Mārupes novada  veidošanā un attīstībā!

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.