Gada nogalē norisinājās arī Mārupes novada Apkaimju konsultatīvās padomes sēde

Gada nogalē norisinājās arī Mārupes novada Apkaimju konsultatīvās padomes sēde

28. decembrī zoom platformā notika Mārupes novada Apkaimju konsultatīvā padomes sēde. Padomes darba kārtības galvenie jautājumi bija informācija par līdzšinējo konsultatīvo padomju darbu un aktualitātēm pašvaldībā , dalībnieku savstarpēja tematiska iepazīšanās un rezultātā savstarpējas diskusijas par sanāksmju formātu, saturu un sastāvu , kā arī par prioritārajiem jautājumiem, kas katram dalībniekam būtu svarīgi- piemēram, infrastruktūras sakārtošana, sabiedriskā transporta jautājums, savstarpēja komunikācija, mobilā aplikācija u.c.

 Sēdi vadīja Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Ilze Krēmere.

Mārupes novada Apkaimju konsultatīvās padomes sēdes prezentācija pieejama Šeit.

Kā arī ar Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022-2034.gadam  iespējams iepazīties Šeit.

Padomes darbības mērķis  sekmēt koordinētu un saskaņotu apkaimju attīstību Mārupes novadā, nodrošināt vienmērīgu Mārupes novada teritorijas attīstību iesaistīto institūciju, uzņēmēju, sabiedrisko organizāciju un sabiedrības iesaisti un sadarbību , padomē iekļaut pārstāvjus no apkaimēs
izveidotām iedzīvotāju padomēm.

Padomes uzdevumi ir veicināt un uzraudzīt pašvaldības izstrādāto attīstības dokumentu, rīcību plānu un uzdevumu, un citu stratēģiski svarīgu dokumentu izstrādi nozarē. Sniegt priekšlikumus par kārtējā gadā novada attīstībai nepieciešamo finansējumu un investīcijām. Ierosināt grozījumus attīstības plānošanas dokumentos, rīcību plānos un uzdevumos, risinot ar nozari saistītus  jautājumus.  Izvērtēt nozīmīgu attīstības un investīciju projektu ietekmi uz sociāli ekonomisko attīstību Mārupes novadā un to atbilstību Mārupes novada pašvaldības stratēģiskajiem mērķiem un attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī citi uzdevumi, kas saistīti ar nozaru attīstību novadā.

Lai veicinātu mērķu un uzdevumu sasniegšanu konsultatīvās padomes ietvaros sadarbosies gan Mārupes novada nozares iesaistītās institūcijas, uzņēmēji, sabiedriskās organizācijas un aktīvie iedzīvotāji.   Sēdē piedalījās nedaudz vairāk par 20 Padomes dalībniekiem.

Nākošā sēde plānota martā.  Biedrība Pierīgas Partnerība aicina ikvienu biedru iesaistīties un izteikt savus priekšlikumus, lai aktīvi līdzdarbotos novada attīstības veidošanā.

 

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.