Biedrība “Pierīgas partnerība” uzsāk attīstības stratēģijas izstrādi

Biedrība “Pierīgas partnerība” uzsāk attīstības stratēģijas izstrādi

2023.gadā tiks izstrādāta jauna attīstības stratēģija, lai piesaistītu LEADER finansējumu nākamajiem 5 gadiem Mārupes un Olaines novados.  Lai noteiktu stratēģijas attīstības virzienus, biedrība “Pierīgas partnerība” organizēja vietējā teritorijā fokusa grupas, sarunas un pasākumus, kuros piedalījās Mārupes un Olaines novada aktīvie iedzīvotāji, ģimenes, jaunieši, seniori u.c.  

Stratēģijas īstenošanas mērķis ir tādu projektu īstenošana, kuri veicina vietējo iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstībā, pašnodarbinātību, popularizē lokālo patriotismu un veicina vietas atpazīstamību. Stratēģijas attīstības virzieni – veicināt viedo uzņēmējdarbību un veicināt pilsonisko līdzdalību.

  • Vietējās ekonomikas stiprināšanai nepieciešams atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai, nepieciešams veicināt kopstrādes telpu izveidi un attīstību, kā arī sekmēt ilgtspējīgu uzņēmumu attīstību. Nepieciešams sekmēt arī tūrisma, aktīvās atpūtas attīstību, kā arī vietējo produktu ražošanu (mājražošanu, amatniecību), tostarp attīstīt arī tirdzniecību vietu izveidi.
  • Lai veicinātu pilsonisko līdzdalību, tiks atbalstītas kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas. Veidojot jaunas kultūrtelpas, iedzīvotāju pulcēšanās vietas apkaimēs, sakārtojot degradētās teritorijas, sekmēt apkārtējā vidē esošo resursu izmantošanu teritorijas atpazīstamībā, dažādojot sabiedriskās aktivitātes, piemēram, atbalstot kopienu svētku, sekmējot mūžizglītību un interešu izglītību, sociālo pakalpojumu pieejamību. Tiks sniegts atbalsts arī jauniešu iniciatīvām, veicinot nepieciešamo prasmju apgūšanu un iesaistīšanos uzņēmējdarbībā.

Virzīties un kļūt par ģimenēm vēl draudzīgāku teritoriju, jo dalībnieku viedokļi par Mārupes novada ģimenes politikas jautājumiem projektā “Par aktīvām ģimenēm” bija dažādi, piemēram, nepieciešami bērnudārzi, bērniem draudzīgas atpūtas vietas visā novadā, arī mazajos ciemos, iedzīvotāji novērtētu vairāk pārgājienu vietas, pikniku vietas, labiekārtotas peldvietas, bezmaksas ēdināšanu bērnudārzos, brīvdabas kino, bezmaksas organizētos pārgājienus, atbalstu ēdināšanā izglītības iestādēs daudzbērnu ģimenēm, iedzīvotāju karšu ieviešanu, daudzus uztrauc atbalsts daudzbērnu  ģimenēm un izglītības iestāžu pieejamība. Satrauc arī jautājums par bērnu skaitu klasē, jo Mārupes novada pašvaldības skolās tas ir ļoti liels. Nepieciešami bērnudārzi bērniem no 1.5 gadu vecuma utt.  Saņemtie ierosinājumi ir iesniegti arī Mārupes novada pašvaldībai.

Savukārt dalībnieku viedokļi Olaines novada ģimenes politikas jautājumos projektā “Par aktīvām ģimenēm” bija, piemēram, nepieciešami vairāk organizēti pasākumi jauniešiem un ģimenēm, pasākumi,kas orientēti uz ģimeņu labklājības celšanu, vairāk organizētu pārgājienu un skriešanas sacensību ,3+ aktivitātes, izglītojoši semināri ģimenēm, nepieciešami vairāk sporta pasākumi ģimenēm.  Ļoti daudz dalībnieki atzina arī to ,ka novadā viss ir ļoti labi, jo ļoti daudz kas jau tiek darīts.

2023.gadā biedrība “Pierīgas partnerība” turpinās apkopot iedzīvotāju vajadzības, organizējot dažādus pasākumus, iedzīvotāju forumus un aptaujas, lai kopīgiem spēkiem attīstītu vietu, kurā dzīvojam, strādājam, esam.

Biedrība „Pierīgas partnerība” ir vietējā rīcības grupa, kas darbojas Mārupes un Olaines novadu teritorijā. Apvienojam pašvaldības, nevalstisko organizāciju un uzņēmējdarbības pārstāvjus, lai kopīgiem spēkiem veicinātu teritorijas attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.