Apstiprināts starpvalstu sadarbības projekts "Smart Villages LEADER Network”

Apstiprināts starpvalstu sadarbības projekts "Smart Villages LEADER Network”

Projekta mērķis ir viedas vietējās attīstības veicināšana "Zied zeme", "Pierīgas partnerības" un “Sernikon" darbības teritorijās, izmantojot starptautisku labās prakses pārņemšanu un pieredzes apmaiņu. Projekta papildus uzdevumi ir identificēt pievienotās vērtības radīšanas iespējas lauku teritorijās, pārņemt un ieviest projekta partneru labās prakses piemērus, iedrošināt uzņēmējus un sociālos partnerus, izmantot dažādus digitālo tehnoloģiju risinājumus savā ikdienas darbībā.
Projektā iesaistīti 4 ārvalstu partneri no Somijas http://kantriry.fi un pirkanhelmi.fi, Grieķijas https://atticaislandsnetwork.gr  un Skotijas https://www.fvl.org.uk, kā arī 3 Latvijas mēroga partneri: PPP biedrība Sernikon http://www.sernikon.lv,  Biedrība Pierīgas partnerība https://www.pierigaspartneriba.lv, PPP biedrība Zied zeme www.ziedzeme.lv
Viedie ciemi ir lauku reģioni un kopienas, kas, balstoties uz savām esošajām stiprajām īpašībām, vērtībām un iespējām, attīstās un risina problēmas, aktīvi izmanto oriģinālus risinājumus, digitālās komunikāciju tehnoloģijas, inovācijas un zināšanu labāku pielietojumu. Viedais ciems nav rezultāts, bet metode un process, kā viedā veidā attīstīt vietējo ekonomiku, kopienas un dzīves vidi.
Nacionāla līmeņa sadarbības aktivitātes tiek organizētas sadarbības projekta “KOPA / kopienu pārdomāta attīstība”  ietvaros starp biedrību “Pierīgas partnerība”, biedrību “Darīsim paši!”, biedrību ““Cēsu rajona lauku partnerība””, biedrību "PPP biedrība "Zied zeme””,  sekmējot viedā ciemata konceptu, kā vietējā tā nacionālā mērogā, savukārt šis starptautiskais projekts paplašinās pieredzes pārņemšanas iespējas vietējiem līderiem starptautiskā līmenī. Pieredzes braucienos plānots doties 20 cilvēkiem no Latvijas uz Lielbritāniju (Skotija),  Grieķiju un Somiju. Pirmais brauciens plānots jau šī gada oktobrī.
Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” projekts „Smart Villages LEADER Network” Nr. 19-00-A019.333-000005 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.