Aktīvi norisinās darbi pie projekta „1. Pasaules kara vēstures izziņas maršruts” īstenošanas

Aktīvi norisinās darbi pie projekta „1. Pasaules kara vēstures izziņas maršruts” īstenošanas

2018.gada 5. aprīlī tiek uzsākti teritorijas sagatavošanas darbi un atsevišķu koku ciršana Jelgavas ielā 9, lai uzsāktu 1. Pasaules kara vēstures izziņas maršruta būvniecību.

Teritorijā iecerēts izbūvēt blindāžu tās orģinālajā atrašanās vietā, koka laipas ar pulcēšanās laukumu, atjaunot šaujamtorni, kā arī veikt citus labiekārtošanas darbus. Aktīvākie būvniecības darbi iecerēti vasaras sākumā. Izziņas maršruta svinīgā atklāšana notiks šī gada rudenī.

„1. Pasaules kara vēstures izziņas maršruts” ir projekts, kura mērķis ir veicināt Olaines novada tūrisma attīstību, izveidojot jaunu 1. Pasaules kara izziņas maršrutu Olaines pilsētā. Tas papildinās Latvijas 1. Pasaules kara tūrisma objektus, piedāvājot informāciju par Olaines un purvu nozīmi kara laikā. Projektu īsteno Olaines Vēstures un mākslas muzejs sadarbībā ar Olaines novada pašvaldību.

Projekta pieteikums „1. Pasaules kara vēstures izziņas maršruta izveide” (projekta nr. 17-04-AL04-A019.2205-000007) sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un Olaines novada pašvaldības līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā un sociālajos portālos.

Projekta gaitām var sekot līdzi Olaines novada pašvaldības mājaslāpā.

Teksts un attēli sagatavoti - Olaines novada pašvaldībā.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.