AICINA PIEDALĪTIES IEDZĪVOTĀJU INICIATĪVU KONKURSĀ “MĀRUPE – MŪSU MĀJAS 2022”

AICINA PIEDALĪTIES IEDZĪVOTĀJU INICIATĪVU KONKURSĀ “MĀRUPE – MŪSU MĀJAS 2022”

No 2022. gada 1.februāra izsludināts Mārupes novada pašvaldības konkurss “Mārupe – mūsu mājas 2022”. Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti novadā un veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanā. Šī gada konkurss apvienots ar bijušā Babītes novada pašvaldības projektu konkursu "Ģimenei.Videi.Izaugsmei" un projektus aicināti iesniegt Babītes, Mārupes un Salas pagastu iedzīvotāji.

Finansējumu līdz 2 500 eiro var iegūt sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai, ja projektā plānota:
•    izglītības nodrošināšana iedzīvotājiem;
•    kultūras sekmēšana un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana, kā arī tautas jaunrades attīstība;
•    veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana iedzīvotājiem;
•    veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana.

Kopējais konkursa finansējuma apjoms ir 30 000 eiro.
Finansējumam var pretendēt juridiska persona, kuras reģistrētā un faktiskā darbības vieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā, vai fiziska persona, kuras deklarētā dzīves vieta, vai darba vieta, vai mācību vieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā.

Viena privātpersona konkursa ietvaros var iesniegt vienu pieteikumu. Ar projekta īstenotāju pašvaldība slēdz līdzdarbības līgumu par valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanu. Projekts būs jāīsteno 12 mēnešu laikā no līguma ar pašvaldību noslēgšanas.

2022. gada 2. martā plkst. 17.00 aicina uz tiešsaistes semināru par projektu iesniegšanu konkursā "Mārupe - mūsu mājas 2022".
Piesaki dalību seminārā līdz 2022. gada 2. marta plkst. 12.00, aizpildot anketu:  https://ej.uz/Seminara-anketa

Semināram varēs pieslēgties, izmantojot šo saiti: https://ej.uz/MMM-2022
Parole: MMM2

Laika grafiks konkursam "Mārupe - mūsu mājas 2022":

  • projekta pieteikuma iesniegšana no 2022. gada 1.februāra līdz 2022. gada 28. marta plkst. 14.00;
  • projektu pieteikumu apkopošanas un izvērtēšanas pirmā kārta (vērtē komisija) no 2022. gada 29. marta līdz 2022. gada 28. aprīlim;
  • projektu pieteikumu izvērtēšanas otrā kārta (iedzīvotāju balsojums) no 2022. gada 29. aprīļa līdz 2022. gada 8. maijam;
  • rezultātu paziņošana līdz 2022. gada 6. jūnijam.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, aicinām iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un nepieciešamajiem dokumentiem. Pēc projekta novērtēšanas atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem projektu idejas tiks nodotas iedzīvotāju balsojumam.

Papildu informācijai aicina sazināties ar Attīstības nodaļas projektu vadītāju Ilzi Kamoliņu, zvanot uz tālruņa numuru 67914377 vai rakstot uz e-pasta adresi ilze.kamolina@marupe.lv.

Projekta finansējums privātpersonai tiek izmaksāts priekšapmaksas veidā 100% apmērā no piešķirtā finansējuma. Gadījumā, ja fiziskā persona uz pārvaldes uzdevuma īstenošanas laiku normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, pašvaldība ietur no līguma summas normatīvajos aktos paredzētos nodokļus un fiziskajai personai projekta īstenošanai izmaksā atlikušo daļu līguma summas.

Papildu informācija un dokumenti projektu iesniedzējiem atrodami ŠEIT

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.