10. jūnijā notika biedrības “Pierīgas Partnerība” padomes sēde

10. jūnijā notika biedrības “Pierīgas Partnerība” padomes sēde

Š.g. 10. jūnijā notika Biedrības “Pierīgas Partnerība” padomes sēde.

Sēdes laikā:

SIA "2GR" biedra pieteikuma izskatīšana. Saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, biedrības Statūtiem, atklāti balsojot, padome nolemj uzņemt SIA “2GR”.

Aktualitātes projektu iesniegumu pieņemšanas 12. kārtā:

    • Norisinās apmācību cikls: Pierīgas Partnerība šobrīd sniedz konsultācijas tiešsaistē “Kā rakstīt projektu?”, lai sagatavotu projekta īstenotājus 12.kārtai. Tāpat arī tiek organizētas tiešsaistes tikšanās “Pierīgas Partnerības” Facebook.com lapā ar realizēto projektu pārstāvjiem.
    • Projektu vērtēšana, SVVA padomes izveidošana. Tika uzrunāti padomes locekļi, kuri vēlas piedalīties 12.kārtas vērtēšanas procesā un iesaistīties SVVA padomē.

Strādājām pie jautājuma par Pierīgas vietējo rīcības grupu interešu aizstāvību. 

Citas aktualitātes:

  • Norisinās aktīvs darbs projektā “Apkārt Rīgai”, tiek organizēti gan MOB TIC pasākumi Pierīgā, gan izsludināta jauna cenu aptauja- influenceru un tūroperatoru pārstāvju vizīšu nodrošinātāju.
  • Tāpat biedrība aktīvi strādā pie projekta “KOPA / kopienu pārdomāta attīstība”, tiek organizētas kopienu risinājuma darbnīcas un augustā tiek plānotas kopienu veidotāju apmācības 3 dienu garumā.
  • Jūlija mēnesī ( 8.07., 15.07., 22.07.) norisināsies “Ideju skrejceļi” Mārupes, Ķekavas un Olaines novados SIF projekta “Kimiņu sadarbība” ietvaros.
  • Jūlijā turpinās darbs AIF projektā „3 soļi biedrības “Pierīgas partnerība” , ceram tikšanās organizēt klātienē.

Nākamā Biedrības “Pierīgas Partnerība” padomes sēde – 1. jūlijā plkst. 16.00.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.