Izveidots Eurodesk informācijas punkts

Izveidots Eurodesk informācijas punkts

Biedrība „Pierīgas partnerība” noslēgusi sadarbības līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmas aģentūru un turpmāk nodrošinās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā”, Eiropas Jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk (www.eurodesk.eu) un Eiropas Jaunatnes portāla (www.europa.eu/youth) popularizēšanu.

Tas nozīmē, ka ikviens jaunietis biedrības telpās Mazcenu alejā 33/3 Jaunmārupē var saņemt bezmaksas materiālus, t.sk., žurnālu „Jaunatne” un konsultācijas par dažādām tēmām. Palīdzēsim jauniešiem atrast informāciju par izglītības iespējām, veselības aprūpi, ar integrāciju darba tirgū saistītiem jautājumiem, par iespējām lietderīgi izmantot brīvo laiku, par līdzdalības iespējām pilsoniskas sabiedrības veidošanā, Eiropas brīvprātīgo darbu, kā arī par sporta aktivitātēm, sociālo palīdzību un citiem aktuāliem jautājumiem.

Kas ir Eurodesk?

Eurodesk ir Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkls 33 Eiropas valstīs, kas atbild uz Taviem jautājumiem par ES finansētajām programmām, projektiem un citām iespējām. Ieskatoties atradīsi:

  • atbildes par to kā braukt uz Eiropu mācīties, strādāt, dzīvot un ceļot;
  • atbildes par to, kur meklēt papildu finansējumu tavam projektam;
  • atbildes par Eiropas Savienību, kā arī jauniešiem tajā.

Kas ir programma „Erasmus+ Jaunatne darbībā”?

„Erasmus+ Jaunatne darbībā” ir Eiropas Savienības programma, kas paredzēta 13 līdz 30 gadus veciem jauniešiem, kā arī jaunatnes darbiniekiem, tā ir balstīta uz neformālo izglītību. Programmas ietvaros IKVIENAM jaunietim no 13 līdz 30 gadiem ir iespēja:

  • iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi;
  • veidot un īstenot projektus;
  • līdzdarboties sabiedrībā notiekošajā;
  • iepazīt citu valstu kultūru.

Vairāk lasi un iesaisties:

www.jaunatne.gov.lv

www.jaunatnemarupe.lv

www.olainesjauniesiem.lv

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.