Paziņojums par pētījumu - stratēģijas ietekme uz vietējās teritorijas attīstību

Paziņojums par pētījumu - stratēģijas ietekme uz vietējās teritorijas attīstību

Biedrība „Pierīgas partnerība” paziņo, ka, turpinot šoziem iesākto pētījumu ciklu, 2011. gada 4. aprīlī, pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem, ir noslēgts līgums ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību  „New Education Technologies University", kas līdz 2011. gada 15. jūlijam veiks pētījumu:
„Biedrības „Pierīgas partnerība” stratēģijas ietekme uz partneribas teritorijas attīstību”.

Pētījuma mērķis ir noteikt, kā partnerības stratēģijas īstenošana ir ietekmējusi partnerības teritorijas attīstību, kā arī noteikt šīs stratēģijas perspektīvo ietekmi uz partnerības teritorijas attīstību, izvērtējot vietējās attīstības stratēģijas gaitā gūto pievienoto vērtību, un iegūstot priekšlikumus izmaiņu ieviešanai spēkā esošajā stratēģijā, to grozot vai papildinot.

Pētījums aptver Babītes, Mārupes un Olaines novadus un pētījumā gaitā tiek paredzēts veikt:

  • Teritorijas iedzīvotāju viedokļu izzināšanu par realizētajiem projektiem, vajadzību noteikšanu par sagadāmiem projektiem.
  • Vietējās attīstības stratēģijas gaitā gūtās pievienotās vērtības analīzi un  izvērtēšanu;
  • stratēģijas „vājo punktu” definēšana un nepieciešamu izmaiņu ierosināšanu;
  • Stratēģijas ieteicamu izmaiņu analīzi , sniedzot priekšlikumus par nepieciešamiem uzlabojumiem – grozījumu, papildinājumu, svītrojumu izdarīšanas nepieciešamību.

Pētījums ietvers esošās situācijas raksturojumu, analīzi, pētījuma kopsavilkumu, prezentāciju par stratēģijas ietekmi uz partnerības teritorijas attīstību, sociāli ekonomisku  pamatu stratēģijas iespējamai uzlabošanai, to grozot vai papildinot.

Pētījumu plānots izmantot Lauku atbalsta dienesta informēšanai, vietējās rīcības grupas "Perīgas partnerība" darba vajadzībām, starptautiskai sadarbībai un sabiedrības informēšanai.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.