Īstenots projekts: ''Dažādu aerosolu ražotnes un pildīšanas līnijas izveide uzņēmuma darbības jomu paplašināšanai un attīstībai''

Īstenots projekts: ''Dažādu aerosolu ražotnes un pildīšanas līnijas izveide uzņēmuma darbības jomu paplašināšanai un attīstībai''

Projekta īstenotājs: SIA Energotaupošas tehnoloģijas un sistēmas

Projekta nosaukums: Dažādu aerosolu ražotnes un pildīšanas līnijas izveide uzņēmuma darbības jomu paplašināšanai un attīstībai.

Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2103-000006

Publiskais finansējums: 13979.00 EUR (kopējā summa: 19970.00EUR)

Īstenošanas vieta: Minči, Sēbruciems, Babītes pag., Babītes nov., p.n. Piņķi, LV-2107

Projekta mērķis: Paplašināt uzņēmuma darbības jomas, radīt Babītes pagastā jaunas darba vietas,uzsākot jauna un inovatīva produkta ražošanu, izveidojot jaunu aerosolu ražošanas līniju.

Projekta uzdevums ir veicināt Babītes pagasta ekonomikas stirpināšanas iniciatīvu, radīt jaunas vērtības un darba vietas Babītes pagasta teritorijā,kā arī attīstīt jaunus un inovatīvus produktus, kuri veicina konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.

Projekts guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 4. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.