Noslēgusies projektu pieņemšana 2. kārtā

Noslēgusies projektu pieņemšanas 2. kārta Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apstiprinātās stratēģijas ieviešanai Olaines, Mārupes un Babītes novadā ar mērķi “Attīstīta un konkurētspējīga ekonomiskā vide” (1.1., 1.2. un 1.3.), kā arī “Sakārtota un pievilcīga dzīves un atpūtas vide” (3.1.).

Iesniegto projektu kopsavilkums šeit.

 

 

Visi jaunumi

Top