Īstenots projekts "Sabiedrisko pasākumu organizēšanai nepieciešamā inventāra iegāde"

Īstenots projekts "Sabiedrisko pasākumu organizēšanai nepieciešamā inventāra iegāde"

Projekta īstenotājs: SIA “Savapils.lv”

Projekta nosaukums: "Sabiedrisko pasākumu organizēšanai nepieciešamā inventāra iegāde"

Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2103-000001

Publiskais finansējums: 10 423 EUR (kopējā summa: 14 890 EUR)

Īstenošanas vieta: Mācītājmuiža - 1, Dzilnuciems, Babītes novads

Projekta mērķis: Stiprināt vietējo ekonomiku, radīt jaunas vērtības vietējā teritorijā, sekmēt sadarbību un jaunu uzņēmējdarbības tehnoloģiju ieviešanu, veicinot SIA “Savapils.lv” (www.teltsuznomu.lv) un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.

Projektā tika iegādāts aprīkojums – 5 pasākumu teltis “Pagoda” (“click – click” sistēma) un 30 dārza galdu/solu komplekti (mobili un viegli), kuri ir inovatīvi produkti un jauninājumi pasākumu telšu un inventāra nomas jomā. Jaunās teltis un galdu/solu komplektus ir iespējams izmantot gan privātajiem, gan uzņēmumu pasākumiem, kultūras pasākumu organizēšanai, kā arī tirdzniecības vietu un stendu izvietošanai un uzņēmēju sadarbības veicināšanai (semināru rīkošana).

 

Projekts guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 2. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

 

Vairāk informācijas par projektu "Sabiedrisko pasākumu organizēšanai nepieciešamā inventāra iegāde" pie projekta īstenotāja (zvanīt, rakstīt - kontakti: www.teltsuznomu.lv).

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.