Īstenots projekts "Dabas takas izveidei apkārt Līduma karjeram"

Īstenots projekts "Dabas takas izveidei apkārt Līduma karjeram"

Projekta īstenotājs: Olaines novada pašvaldība

Projekta nosaukums: Dabas takas izveidei apkārt Līduma karjeram

Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2203-000001

Publiskais finansējums: 45 000 EUR (kopējā summa: 50 000 EUR)

Īstenošanas vieta: Olaines novads, Spulles masīvs

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir izveidot labiekārtotu dabas pastaigu taku ap Līduma karjeru, kas būs pieejama VRG un Olaines novada iedzīvotājiem un citiem viesiem. Dabas takā ap Līduma karjeru iespējams veikt pastaigu pa aptuveni 2.8km garu dabas taku, kas ved apkārt ūdenskrātuvei gan gar pašu ūdenskrātuves krastu, gan caur mežu, tādējādi piedāvājot baudīt dabas dažādību. Pie dabas takas ir vairākas atpūtas zonas, kas paredzētas gan aktīvās, gan mierīgās atpūtas cienītājiem.

Projekts “Dabas takas izveidei apkārt Līduma karjeram” guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 2. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.
Vairāk par Olaines novada pašvaldību meklē viņu mājaslapā vai sociālajos tīklos.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.