Īstenots projekts "WINNING - HEART - RATE"

Īstenots projekts "WINNING - HEART - RATE"

Projekta īstenotājs: SIA "TENNIS FITNESS"

Projekta nosaukums: "WINNING - HEART - RATE"

Projekta numurs: 16-04-AL04-A019.2101-000006

Publiskais finansējums: 11 480 EUR (kopējā summa: 16 400 EUR)

Īstenošanas vieta: Sēļu iela 12, Mārupe, Mārupes novads

Projekta mērķis: Izveidot funkcionālu fitnesa platformu, ar kuras palīdzību būtu iespējams vadīt un monitorēt SIA „TENNIS FITNESS” piedāvātos pakalpojumus tiešsaistē, attīstot uzņēmuma galvenos attīstības virzienus.

Projekts „WINNING-HEART-RATE” īstenots ar mērķi, lai radītu, dažādotu un uzlabotu sabiedriskās aktivitātes – sportu un brīvā laika pavadīšanu.

Projekta uzdevums ir veselības sporta un augstāko sasniegumu sporta jomu sakārtošana, pieejamība un attīstība, kā arī korporatīvā fitnesa izveide un attīstība, radot jaunus, ērti lietojamus, mūsdienīgus un finansiāli pieejamus pakalpojumus, kurus būtu iespējams pielāgojot pie jebkura klienta individuālajām vēlmēm un vajadzībām.

Projekta realizācijas rezultātā ir izveidots unikāls palīgrīks – tiešsaistes fitnesa platforma un ar to saistītie pakalpojumi. Programmatūras izveide ir radījusi iespēju apkopot un lietot tiešsaistē vairāk kā 56 individualizētas spēka un izturības treniņprogrammas, 25 mentālās sagatavotības programmas un 75 specializētas uztura programmas.

 

Projekts "WINNING - HEART - RATE" guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk par projektu un tā īstenotāju meklē viņu mājaslapā.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.