Noslēgusies projektu pieņemšana LAP 2009—2013 10. kārta

Noslēgusies projektu pieņemšana LAP 2009—2013 10. kārta

Lauku attīstības programmas 2007.—2013. gadam pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā" 10. kārta

Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2014. gada 22. augusta līdz 2014. gada 22. septembrim.

Nr.RīcībasSaņemto projektu skaitsKārtā pieškirtais finansējums, EURPieprasītais publiskais finansējums, EUR
2. aktivitāte
Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta, un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai
1.3. rīcībaAtbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem932 081,8481 254,44
KOPĀ932 081,8481 254,44

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.