Vajag tikai "rakt" - sadarbojoties! Starpnovadu tikšanās par tūrismu

Vajag tikai "rakt" - sadarbojoties! Starpnovadu tikšanās par tūrismu

Mums ir tik daudz, ko rādīt, ko piedzīvot, ko attīstīt! Kā to parādīt citiem? Lai kopīgi apzinātu esošos resursus un turpmākās attīstības un sadarbības iespējas tūrismā, 9. februārī Olaines 1. vidusskolā tikās tūrisma pakalpojumu sniedzēji, novadu pašvaldību pārstāvji un citi interesenti no Olaines, Mārupes, Babītes, Ozolnieku, Ķekavas un Jelgavas novadiem. Pasākumu organizēja biedrība “Pierīgas partnerība”, biedrība “Partnerība “Daugavkrasts””, “Lauku partnerība “Lielupe”” sadarbībā ar novadu pašvaldībām, “Lauku ceļotāju”, SIA "Purvu bridēji" un SIA "Lūzumpunkts".

Pēc neilgas iepazīšanās un ievada par tikšanās ierosinājumu – kopīga starpteritoriāla projekta izstrādi tūrismā – apmeklētājus iedvesmoja un zināšanas pilnveidoja vairāki viesi: Asnāte Ziemele, lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” prezidente, veidoja priekšstatu par kopējām attīstības tendencēm lauku tūrismā Latvijā, Kristaps Lamsters no SIA “Purvu bridēji”, ņemot vērā arī šajā teritorijā esošos purvus, dalījās savā pieredzē par aktīva un oriģināla tūrisma iespēju attīstīšanu, savukārt Pauls Timrots no Latvijas jaunatklāšanas raidījuma “TE!” dalījās savā Latvijas apceļošanas pieredzē un secinājumos, akcentēja oriģinalitātes nepieciešamību un vietējo iedzīvotāju informētības nozīmi tūrisma attīstībā.

Pasākuma otrajā daļā paši apmeklētāji diskutējot apzinājās savu novadu lielākos sasniegumus tūrismā, neapzinātos resursus, tūrisma attīstības izaicinājumus, jau esošās un potenciālās sadarbības iespējas ar citiem novadiem. Iezīmējot līdzīgo un apzinoties atšķirīgo, dažādu novadu pārstāvji tikās jauktās darba grupās, lai darbotos jau pie konkrētām idejām. Apmeklētāji uzsvēra nepieciešamību veicināt vietējo iedzīvotāju un tūristu informētību par iespējām ne tikai Rīgā, bet arī Pierīgas novados un Zemgalē, piemēram, veidojot vienotu tūrisma piedāvājumu un atbilstošu informācijas platformu; attīstīt ūdenstūrismu, kopīgus velo maršrutus, tematisko tūrismu; turpināt sadarbību gan vietējā, gan starpnovadu līmenī u.c. idejas, ar ko turpinās strādāt projekta īstenotāji.

Šis ir tikai sākums. Pasākuma sākumā jautāti, vairākums pasākums apmeklētāju atzina, ka tūrisms Latvijā ir bērna vai pusaudža attīstības stadijā, to noteikti var teikt arī par sadarbību, kurā novadi ir ieinteresēti un gatavi arī turpmāk pilnveidot kopīgu piedāvājumu. Novadu pārstāvju darba grupa, kurā aicināti iesaistīties arī citi interesenti, turpinās darbu pie projekta un kopējas tūrisma attīstības kopumā.

Izsakām pateicību visām iesaistītajām pusēm par ieinteresētību. Kā atzīst paši apmeklētāji – sadarbībā ir spēks! Arī turpmāk sekojiet informācijai par atbalsta un sadarbības iespējām iesaistīto organizāciju mājaslapās un sociālajos tīklos!

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.