Arī Olaines, Mārupes un Babītes novados stažējas Moldovas eksperti

Arī Olaines, Mārupes un Babītes novados stažējas Moldovas eksperti

Ar mērķi iepazīt vietējo rīcības grupu darbību un izprast uz vietējās sabiedrības vajadzībām balstītas attīstības veidošanu, no 24. līdz 30. jūlijam Latvijā viesojas Moldovas delegācija no dažādiem sektoriem — uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, pašvaldību un reģionāla mēroga pārvaldes pārstāvji. No 24. līdz 26. jūlijam ar savu teritoriju un darbību viesus iepazīstināja arī biedrība „Pierīgas partnerība”.

Projekta „Atbalsts Moldovas Ziemeļu reģionam reģionālās attīstības veicināšanā, sekmējot vietējo partnerību un lauku tīkla izveidi strukturētai un efektīvai līdzdalībai un starpnozariskiem ekonomiskās un sociālās attīstības risinājumiem” (organizē Latvijas Lauku forums, līdzfinansē LR Ārlietu ministrija) mērķis ir detalizēti iepazīties ar vietējo rīcības grupu administratīvo darbu un institucionālo ietvaru, kā arī gūt praktisku informāciju par dažādām Latvijas reģionu iniciatīvām atbilstoši savai profesionālajai darbībai Moldovā. Stažēšanās laikā tiek akcentēts partnerības princips, kurā, uzņēmējiem, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām radot tikšanās un plānošanas platformu, iespējams sadarboties un veidot kopīgu attīstību. Delegācija iepazinās ne tikai ar pašu biedrības darbu un ES fondu administrēšanas procesu, bet arī apskatīja veiksmīgākos īstenotos projektus un plānoja dažādu sabiedrības grupu iesaisti. Mārupes, Babītes un Olaines novados — biedrības „Pierīgas partnerība” darbības teritorijā viesojās NVO pārstāve Vera Novoloaca, Floreštu rajona pārvaldes pārstāvis Vladimirs Gutiums, kā arī pārstāvji no reģionāla un nacionāla mēroga organizācijām.

Pirmajā dienā delegācija viesojās Mārupes un Babītes novados, mācoties no labās pieredzes un kļūdām projektu īstenošanas vietās — ēdināšanas uzņēmumā „Krodziņš Kristapiņš”, Pūpes parkā, BMX trasē. Otrajā dienā delegācija iepazinās ar vietējās rīcības grupas darbu birojā — veidošanās vēsturi, projektu konkursu administrēšanu, darbības virzieniem, sabiedrības aktivizēšanas iespējām. Pēc tam pārstāvji devās uz Olaines novada pašvaldību, kur, satiekot arī Ropažu novada pašvaldības un Ropažu-Garkalnes partnerības pārstāvjus, pārrunāja vietējās rīcības grupas un pašvaldības sadarbības iespējas, attīstības perspektīvas un izaicinājumus, spēju un nepieciešamību sadarboties dažādiem sektoriem, kā arī iespējām apgūt ES finansējumu. Ņemot vērā Olaines novada pieredzi darbā ar jauniešiem un nevalstisko sektoru, Moldovas delegācija piedalījās neformālā pieredzes apmaiņas pasākumā Olaines jauniešu centrā, tiekoties ar nevalstisko organizāciju un jauniešu pārstāvjiem, pārrunājot sadarbības un attīstības iespējas. Trešajā dienā, kad novados viesojās jau reģionāla un nacionāla mēroga pārstāvji, pēc iepazīšanās ar biedrības darbu tika apskatītas aktīvas projektu īstenošanas vietas un iniciatīvas — Mārupes veikparks un Mārupes BMX trase.

Kopumā gan Moldovas, gan Latvijas pārstāvjiem tā bija lieliska pieredze, paturot prātā, ka attīstības sadarbība nav vienvirziena — Latvija nav tikai devēja, bet arī ieguvēja, sadarbības procesā iegūstot ne tikai pieredzi un zināšanas, bet arī jaunas kvalitātes attīstības turpmākai veicināšanai. Pašlaik projekts turpinās Daugavpilī, pilnveidojot dalībnieku zināšanas dažādās jomās, kā uzņēmējdarbības veicināšana, jauniešu iesaiste, radošu ideju ģenerēšana. Moldovas-Latvijas sadarbība neapstājas — tiek likti pamati turpmākai sadarbībai, pieredzes apmaiņai un reāliem projektiem. Paldies visiem iesaistītajiem par dalību un atsaucību, gūstam atziņas un turpinām sadarboties!

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.