Pētījums “Partnerības teritorijas atpazīstamības nodrošināšanas iespējas biedrības “Pierīgas partnerība” stratēģijas un aktivitāšu kontekstā”

Pētījuma veicējs: SIA „New Education Technologies University”

Pētījuma mērķis bija:

  • noteikt, kādas ir iespējas nodrošināt Partnerības teritorijas atpazīstamību, īstenojot projektus atbilstoši Biedrības „Pierīgas partnerība” stratēģijas nosacījumiem un noteikumiem;
  • noteikt, vai šādas iespējas ir pietiekošas un visaptverošas;
  • noteikt, vai, tās piepildot un īstenojot (vadoties no šī brīža reālās situācijas), ir sagaidāms, ka tiks sasniegti biedrības „Pierīgas partnerība” stratēģijā izvirzītie mērķi.

Lejupielādēt pētījumu

Visi jaunumi

Atskats par tikšanos ar rezidentiem.

EXIT RĪGA vasaras tirgū Ķekavā!

Top