Pētījums “Biedrības “Pierīgas partnerība” stratēģijas ietekme uz partnerības teritorijas attīstību”

Pētījuma veicējs: SIA „New Education Technologies University”

Pētījuma mērķis bija:

  • noteikt un izanalizēt, kā partnerības stratēģijas īstenošana ir ietekmējusi Partnerības teritorijas attīstību;
  • noteikt un izanalizēt šīs stratēģijas perspektīvo ietekmi uz partnerības teritorijas attīstību;
  • izvērtēt vietējās attīstības stratēģijas gaitā gūto pievienoto vērtību;
  • sagatavot priekšlikumus izmaiņu ieviešanai spēkā esošajā stratēģijā.

Lejupielādēt pētījumu

Visi jaunumi

Top