Apstiprināts 3. kārtas projekts "Strītbola laukuma izveide Piņķos, n.īp. "Loki"" (17-04-AL04-A019.2205.000006)

Apstiprināts 3. kārtas projekts "Strītbola laukuma izveide Piņķos, n.īp. "Loki"" (17-04-AL04-A019.2205.000006)

Babītes novada pašvaldība ir saņēmusi apstiprinājumu par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma piešķiršanu projekta iesniegumam Nr. 17-04-AL04-A019.2205-000006 „Strītbola laukuma izveide Piņķos, nek. īp. „Loki””, kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 3. kārtā.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā.

Projekta „Strītbola laukuma izveide Piņķos, n. īp. „Loki”” īstenošanas rezultātā tiks izvietoti divi strītbola grozi (35 m x 15 m laukumā) ar bruģētu segumu un betona apmalēm. Tādējādi tiks nodrošināta brīvi pieejama sporta aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas vieta, kas palīdzētu arī aktīvākajai sabiedrības daļai integrēt teritorijas sabiedriskajā dzīvē neaktīvos un sociāli izolējušos iedzīvotājus, iesaistot tos veselīgās brīvā laika pavadīšanas nodarbībās, kopīgai pasākumu vietai partnerības dažādu teritoriju iedzīvotājiem, NVO, interešu grupām, uzņēmējiem, nodrošinot lielāku partnerības vienotību un izpratni vienam par otru.

Projekta mērķis: izveidot labiekārtotu, drošu un pieejamu brīvā laika pavadīšanas vietu aktīvai atpūtai ārpus telpām novada iedzīvotājiem un viesiem.

Projekta kopējās izmaksas: 24 000 EUR.

ES līdzfinansējums: 13 500 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: no 2017. gada maija līdz 2019. gada 5. jūnijam.

Sagatavoja: Jolanta Ivanova, Babītes novada pašvaldības projektu vadītāja, www.babite.lv

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.