Pārdošanas prasmes uzlabojas.

Pārdošanas prasmes uzlabojas.

Septembra sākumā 2.09.2021 notika trešā un pēdējā nodarbība par pārdošanu zoom vidē. “Kā pārdot nepārdodot?” koprades telpas “Dzīvoklis” rezidentiem un citiem jaunajiem uzņēmējiem, kam bija vēlme apgūt un praktizēt pārdošanas prasmes.       

Noformulēt īsu aprakstu par savu produktu ir izaicinājums katram uzņēmējam. Izmantojot formulu DOD, jo Ir! katram dalībniekam bija iespēja strādāt pie sava produkta reklāmas teksta. Pateikt vienā teikumā gan klienta ieguvumus, gan produkta un pakalpojuma vērtību izdevās katram. Ir svarīgi uzzināt teoriju, bet vērtīgāk ir pašam to praktiski izmantot savā biznesā. Šajā trīs semināru ciklā tas bija iespējams. Galvenais fokuss apmācībās bija prakse. Dalībnieki veidoja savus pārdošanas teikumus un praktiski tos izmēģināja. Noslēdzošajā nodarbībā dalībnieki pilnveidoja jautājumu uzdošanas tehnikas. Jautāt prot katrs cilvēks, bet jautāt, tā, lai tas veicina pārdošanu tomēr ir jāmāk īpaši. Lektore dalījās ar savām zināšanām un pieredzi, kuru semināra dalībnieki pielietoja dzīvē. Tieši šie jautājumi bija galvenais akcents uz spēju pārdot nepārdodot. 

 

Paldies visiem dalībniekiem, kas divas stundas aktīvi darbojās un pilnveidoja savas pārdošanas prasmes. Tagad varu apgavot, ka mūsu uzņēmējiem ir uzlabotas pārdošanas prasmes. 

Pasākums tika organizēts projekta „European cooperation project on coworking spaces in rural areas” Nr.18-00-A019.333-000015 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.


Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.