Uzsākam LEADER sadarbības projekta “(sa)DARBĪBA: uzņēmēju sadarbības ekosistēmas stiprināšana” realizāciju

Uzsākam LEADER sadarbības projekta “(sa)DARBĪBA: uzņēmēju sadarbības ekosistēmas stiprināšana” realizāciju

Biedrība “Partnerība Daugavkrasts” sadarbībā ar piecām vietējās rīcības grupām - biedrībām “Pierīgas partnerība", “Jūras zeme”, “Ropažu Garkalnes partnerība”, “Stopiņu Salaspils Partnerība” un “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied zeme"” ir uzsākusi LEADER sadarbības projekta “(sa)DARBĪBA: uzņēmēju sadarbības ekosistēmas stiprināšana” realizāciju.

Projekta mērķis: apvienojot zināšanas, labās prakses piemērus no uzņēmējiem un uzņēmēju savstarpējo sadarbību, veicināt tehnoloģiju un resursu gudru izmantošanu, ražojot un virzot tirgū augstākas pievienotās vērtības produktus; kā arī ilgtspējīgu un inovatīvu risinājumu apzināšana uzņēmējdarbībā, veicinot bioekonomikas, energoefektivitātes, zaļās mobilitātes principu ieviešanu uzņēmumu ikdienas darbībā.

Projekta tiešā mērķa grupa - biedrību darbības teritoriju esošie un topošie uzņēmēji, individuālie komersanti. Savukārt kā sadarbības partnerus piesaistīsim attiecīgo pašvaldību un uzņēmēju organizāciju pārstāvjus.
Projekta ietvaros līdz 2024.gada beigām tiks realizētas dažādas aktivitātes, tai skaitā:

  • Izpēte, labās prakses apzināšana, lai projekta partneru teritorijās apzinātu uzņēmumus, kas atbilst kritērijiem: ilgtspējīga un inovatīva uzņēmējdarbība, ieviešot bioekonomikas, energoefektivitātes, zaļās mobilitātes, digitalizācijas un sociālās atbildības principus uzņēmuma darbībā.
  • Pop up pasākumi katra projekta partnera teritorijā kādā no uzņēmumiem, kura darbība notiek saskaņā ar ilgtspējīgiem un inovatīviem risinājumiem: pieredzes apmaiņa, sadarbības veidošana, lekcijas/ diskusijas par uzņēmējus interesējošām tēmām.
  • (sa)DABĪBA - divu dienu pasākums ar ekspertu un mentoru meistarklasēm, tīklošanās un ideju izstrādes darbnīcām.
  • Projekta noslēguma pasākums, kurā izvērtēsim ieguvumus no projekta uzņēmēju sadarbības ekosistēmas stiprināšanā.

Par visām projekta aktivitātēm informācija tiks ievietota iesaistīto partnerību mājaslapās un Facebook lapās, kur varēs arī pieteikt dalību pasākumos un sekot līdz notikumiem.
Projekts (sa)DARBĪBA: uzņēmēju sadarbības ekosistēmas stiprināšana, projekta numurs 23-00-A019.332-000003, tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projekta aktivitātes tiks realizētas līdz 31.12.2024.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.