Projekts KOPA veic saimnieciskās darbības veicēju anketēšanu

Projekts KOPA veic saimnieciskās darbības veicēju anketēšanu

Projekta KOPA "Kopienu pārdomāta attīstība" ietvaros tiek veikts saimnieciskās darbības veicēju apkopojums ar mērķi uzzināt kādas prasmes ir pieejamas vietējo rīcības grupu, biedrību “Pierīgas partnerība”, “Darīsim paši!”, “Cēsu rajona lauku partnerība”, “PPP biedrība “Zied zeme” teritorijās, kā arī, lai izveidotu saimnieciskās darbības veicēju katalogu, tādējādi veicinot šo personu atpazīstamību un to, ka dažādu pakalpojumu sniegšanā tiek izmantoti vietējie resursi.

Aicinām Kuldīgas, Mārupes, Olaines, Ogres, Cēsu novadu un Baldones pagasta teritorijā esošās saimnieciskās darbības veicējus un  uzņēmējus  aizpildīt šo anketu, lai apzinātu teritorijā  pieejamās prasmes.

Anketa pieejama: www.ej.uz/KOPAanketa 

Anketa aktīva līdz 2022. gada 1. februārim.

Anketu apkopojums tiks izmantots projekta KOPA "Kopienu pārdomāta attīstība" ietvaros.

Projekts „KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība”, Nr. 19-00-A019.332-000003 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.