Pierīgas partnerības pārstāve Alīna Lukjanceva pārstāvēja Latvijas vietējās rīcības grupas Eiropas Lauku tīkla asamblejas tikšanās

Pierīgas partnerības pārstāve Alīna Lukjanceva pārstāvēja Latvijas vietējās rīcības grupas Eiropas Lauku tīkla asamblejas tikšanās

Oktobra sākumā Pierīgas partnerības pārstāve Alīna Lukjanceva pārstāvēja Latvijas vietējās rīcības grupas Eiropas Lauku tīkla asamblejas tikšanās un Eiropas Savienības Kopējās lauksaimniecības politikas tīkla (EU CAP Network) atklāšanas pasākumā.

Asamblejas ietvaros DG Agri pārstāvis norādīja, ka šobrīd demokrātijai nav viegli laiki, bet pateicoties aktīvajām kopienām, cilvēkiem, kas iesaistās mēs varam pārvarēt grūtības.  Vietējiem pārstāvjiem nepieciešams strādāt kopā, lai ieviestu inovatīvus risinājumus un samazinātu klimata pārmaiņas. Līdz šī gada beigām Komisija vēlas apstiprināt nacionālās lauksaimniecības politikas. Šobrīd ir apstiprinātas 9 programmas un 7 saskaņošanā, t.sk. arī Latvijas programma.

Ir izstrādāta ilgtermiņa redzējums par spēcīgākiem, savienotiem, izturētspējīgiem un pārtikušiem ES lauku apvidiem .Galvenie šo mērķu sasniegšanas līdzekļi būs Lauku pakts un ES Lauku rīcības plāns. Vairāk informācijas par Eiropas Komisijas plānotajām aktivitātēm ir pieejamas šeit. Lauku pakts paredz, ka sadarbojas ES, valsts, reģionālās un vietējā līmeņa organizācijas, lai sasniegtu kopējos mērķus, lai 2040. gadā lauku apvidi būtu:

  1. pievilcīgas vietas, kas izveidotas saskanīgā teritoriālajā attīstībā, atraisot to īpašo potenciālu, padarot tās par iespēju vietām un nodrošinot vietējus risinājumus, kas vajadzīgi, lai palīdzētu vērsties pret vietējām globālu problēmu sekām;
  2. iesaistīti konkrētām vietām pielāgotā daudzlīmeņu pārvaldībā, izstrādātu integrētas stratēģijas, kurās izmanto sadarbīgas un līdzdalīgas pieejas, gūtu labumu no pielāgotas rīcībpolitisku risinājumu kombinācijas un pilsētu un lauku apvidu savstarpējās atkarības;
  3. pārtikas nodrošinājuma, ekonomisko iespēju, preču un pakalpojumu sniedzēji plašākai sabiedrībai un piedāvātu ne tikai, piemēram, biobāzētus materiālus un enerģiju, bet arī vietējus, kopienās balstītus augstas kvalitātes produktus un atjaunīgo enerģiju, vienlaikus paturot taisnīgu daļu no radītās vērtības;
  4. dinamiskas kopienas, kas koncentrējas uz labklājību — ar to saprotot iztikas līdzekļus, taisnīgumu, pārticību un dzīves kvalitāti — un kur visi cilvēki dzīvo un strādā kopā, un kur ir pietiekama spēja sniegt savstarpēju atbalstu;
  5. iekļaujošas kopienas, kurās valda paaudžu solidaritāte, taisnīgums un notiek atjaunošanās un kuras ir atvērtas jaunpienācējiem un veicina vienlīdzīgas iespējas visiem;
  6. plaukstoši dabas avoti, ko atbalsta zaļā kursa mērķi, to vidū klimatneitralitāte un dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana, un kas palīdz šos mērķus sasniegt;
  7. spējīgi pilnībā izmantot digitālās inovācijas priekšrocības, ar vienlīdzīgu piekļuvi jaunajām tehnoloģijām, plaši izplatītu digitālo pratību un iespējām apgūt vēl sarežģītākas iemaņas;
  8. vietas, kur ir uzņēmējdarbīgi, inovatīvi un prasmīgi cilvēki, kas kopīgi rada tehnoloģisko, ekoloģisko un sociālo progresu;
  9. dzīvīgas vietas, kas nodrošina efektīvus, izmantojamus un cenas ziņā pieejamus publiskos un privātos pakalpojumus, to vidū pārrobežu pakalpojumus, un kas piedāvā pielāgotus risinājumus (piemēram, transportu, izglītību, apmācību, veselības pakalpojumus un aprūpi, arī ilgtermiņa aprūpi, sociālo dzīvi un mazumtirdzniecību);
  10. daudzveidīgas vietas, kas pilnvērtīgi izmanto savus unikālos aktīvus, talantus un potenciālu.

Aicinām iepazīties un parakstīt Lauku paktu var šeit.

EU CAP Network apvieno vairākas vienības, lai kopīgiem spēkiem īstenotu KLP ieviešanu, veicinātu inovācijas un sekmētu novērtēšanu.

Aicinām sekot līdzi tīkla aktivitātēm šeit - https://eu-cap-network.ec.europa.eu/

Video par EU CAP Network https://www.youtube.com/watch?v=xiES0H2bn7U

Kopā ar EU CAP Network atklāšanas pasākumu notika arī Lauku iedvesmas balvas pasniegšana.  Kopā tika saņemti 111 pieteikumi no 24 dalības valstīm četrām tematiskajām kategorijām: zaļā nākotne, digitālā nākotne, elastīga nākotne; sociāli iekļaujoša un inovatīvā nākotne. Žūrija izvirzīja uzvarētāju katrā tematiskajā kategorijā, un 7400 cilvēku no visas Eiropas noteica skatītāju simpātiju.

Vairāk par konkursu un uzvarētājiem šeit.  EU CAP Network piedāvā apmācības, apkopo labās prakses piemērus, vieno dažādu sektoru pārstāvjus, lai sekmīgāk īstenotu Kopējās lauksaimniecības politikas mērķus.  Arī biedrības “Pierīgas partnerība” kā vietējā rīcības grupai ir mērķis sekmēt inovatīvu risinājumu ieviešanu un attīstīt Mārupes un Olaines novadus un sekmēt iedzīvotāju labklājību.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.