Pieredzes apmaiņas brauciens uz Skotiju, 19-22. novembris SMART DIGITAL VILLAGES

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Skotiju, 19-22. novembris SMART DIGITAL VILLAGES

Biedrība “Pierīgas partneriba” aicina piedalīties Pieredzes apmaiņas braucienā no šī gada 19.-22. novembrim uz Skotiju, Stirling pilsētu, netālu no Edinburgas. Pasākuma darba valoda – angļu.

Šis pieredzes apmaiņas brauciens tiek veltīts Smart Digital Villages jeb Viedi digitālie ciemi, kā vienai no viedas attīstības tēmām, tomēr pasākuma laikā būs iespēja vairāk uzzināt arī par viedu lauksaimniecību, e-veselību, digitālajām kopienām un citiem inovatīviem risinājumiem lauku reģionos.

Pasākumu Skotijā organizē LEADER grupa Forth Valley & Lomond sadarbībā ar Skotijas lauku tīklu un Viedo ciemu tīklu Eiropā.

Dalība pasākumā Babītes, Mārupes un Olaines novadu NVO, ciemu un kopienu pārstāvjiem, kas ir motivēti tālāk darboties un sagatavot projektus vai pārmaiņas savā kopienā/ciemā/pilsētā, kas jau iepriekš pierādījis savu darbību vietējā sabiedrībā, vai tiem, kuri piedalījušies projekta “KOPA” aktivitātēs. Lai nodrošinātu projekta publicitāti pēc pieredzes brauciena dalībnieks apņemas kopā ar partnerības pārstāvi pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot gūtās pieredzes izplatīšanas aktivitātes, piemēram, publicitāte medijos, dalība pasākumos u.c.
Pasākuma programma
Visas izmaksas (transports, naktsmītnes, ēdināšana) tiks segtas no projekta līdzekļiem. Ar apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā.

Lai nodrošinātu Projektu publicitāti pēc pieredzes brauciena dalībnieks apņemas:
-   kopā ar partnerība pārstāvi  pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
-   nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
-   sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 10 personas).

Pieteikšanās līdz 25.oktobrim šeit. Pieteikumi tiks apstiprināti līdz 1.novembrim.
Papildu informācija: Alīna Lukjanceva mob.+37128644888 info@pierigaspartneriba.lv

Viedie ciemi ir lauku reģioni un kopienas, kas, balstoties uz savām esošajām stiprajām īpašībām, vērtībām un iespējām, attīstās un risina problēmas, aktīvi izmanto oriģinālus risinājumus, digitālās komunikāciju tehnoloģijas, inovācijas un zināšanu labāku pielietojumu. Viedais ciems nav rezultāts, bet metode un process, kā viedā veidā attīstīt vietējo ekonomiku, kopienas un dzīves vidi.

PPP biedrība „Zied zeme” , biedrība „Jūras zeme” , biedrība „Pierīgas partnerība” projekts „Smart Villages LEADER Network” Nr. 19-00-A019.333-000005 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.