Lielās Talkas ietvaros Tīrainē uzsāk veidot kopienu dārzu.

Lielās Talkas ietvaros Tīrainē uzsāk veidot kopienu dārzu.

Tīraines dārzu teritorijā Mārupē jau vēsturiski ir bijuši mazdārziņi, kuros savā no darba brīvajā laikā savulaik saimniekoja kūdras ieguves strādnieki. Mazdārziņš pienācās katram dzīvoklim un kopējā teritorija bija aptuveni desmit hektāru platībā, tajos tika piekopta arī lopkopība. Pakāpeniski mazdārziņu teritoja samazinājās un to vietu aizstāja pļavas.

Pirms nu jau vienpadsmit gadiem vietējā kopiena uz pašvaldības nomātās 2.72ha teritorijas piesaistot LEADER finansējumu uzsāka sporta un aktīvas atpūtas parka izbūvi, gar BMX trases ceturto taisni 80 metru garumā tika iekopta arī puķu dobe. Vecāki vasaras ietvaros par to rūpējas un uz ikgadējām sacensībām iespaidīgā puķu dobe ir viens no atpūtas parka lepnumiem.  Blakus sporta parkam esošajā pamesto mazdārziņu teritorijas daļā pagājušajā gadā tika sarīkotas trīs kopienas talkas - izvācot vairākus desmitus kubikmetru atkritumus. Pašvaldība nāca palīgā ar tehniku, un bijušo mazdārziņu teritorija tika sakopta.

Šajā gadā turpinot iesākto, sestdien 24. aprīlī Lielās talkas ietvaros tika uzaicināts permakultūras eksperts un Barona ielas kopienas dārzu konsultants Māris Narvils,  kurš sniedza praktiskus ieteikumus kā pareizi un praktiski iekopt kopienas dārzu. Māris izklāstīja permakultūras filozofijas pamatprincipus pēc iespējas izmantotojot saskaņu ar apkārtējo vidi.  Izzinājām gan dabā pieejamo materiālu, gan augu pielietošanu praktiska kopienas dārza veidošanas ietvaros, precizējām pareizas augsnes sagatavošanas pamatprincipus, izskatījām dažādus vējlaužu veidus, pārrunājām dažādu parka taku izveides iespējas un citas praktiskas lietas.

 Esam sarūpējuši pirmos augus un augu sēklas, esam sagatavojuši pirmās piecas dārza kastes un pēc maija svētkiem turpināsim ar nākamajiem soļiem kopienas dārza izveidē. Ja  arī Tu vēlies iesaistīties kopienu dārza izveidē raksti uz info@bmxmarupes.lv

Rakstu sagatavoja
Guntis Ruskis 

Aktivitāte tiek īstenota projekta „KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība” Nr. 19-00-A019.332-000003 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

 

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.