Koprades telpas “Dzīvoklis” ZOOM tikšanās

Koprades telpas “Dzīvoklis” ZOOM tikšanās

Biedrības “Pierīgas partnerība” Olaines koprades telpa “Dzīvoklis” šodien noturēja ZOOM tikšanos ar koprades telpas interesentiem. Tikšanos iesākām ar aktuālāko informāciju, kopējām ideju apmaiņām. Ar kopienas interesentiem un rezidentiem izrunājām kāpēc ir būtīski veidot komandu, kādas ir komandas lomas un ko darīt, kad ir konfliktsituācijas komandā.

Sarunas laikā no savas puses pastāstijām kādas ir tās lomas komandā, kādi cilvēki ir vajadzīgi komandā. Kopīgi secinājām, ka uzraudzītāja jeb novērotāja loma komandā ir ļoti būtiska, jo uzraudzītājs pēc savas būtības ir nopietns cilvēks, “aukstais aprēķinātājs”, izsaka labus spriedumus, integrē un izvērtē piedāvāto informāciju.

Tikšanās laikā caur savstarpējām sarunām iepazinām viens otra stiprās puses, profesionālās dotības, kā arī ieceres un vēlmes kopienas darbībā. Kopīgi izvirzījām aktuālo pasākumu tēmas, ko organizēt vēlāk, klātienē. Topošo kopienas biedru vidū ir arī jaunieši, kam aktuāla ir koprades telpa, lai īstenotu savas idejas, kuras nudien ir daudz! Un sarunas laikā ieskicējām jauniešiem aktuālās tēmas, kas piesaistītu arī viņu auditoriju izmantot šīs telpas, paralēli pieļaujot savstarpējās sadarbības iespējas ar profesionāļiem.

Aktīvi plānojam nākošo tikšanos, par ko paziņosim vēlāk, tādēļ turpiniet sekot līdzi biedrības “Pierīgas partnerība” aktualitātēm un ierakstiem www.pierigaspartneriba.lv, kā arī www.facebook.com/pierigaspartneriba un instagram.com/dzivoklisolaine.

Ja vēlies iesaistīties koprades telpas “Dzīvoklis” kopienā, raksti uz valerija@pierigaspartneriba.lv.

 

 

 

 

 

 

Pasākums tiek organizēts projekta „European cooperation project on coworking spaces in rural areas” Nr.18-00-A019.333-000015 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

#coworkingOlaine #Dzivoklis #Colabora

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.