Jāņupe - ceļā uz viedumu!

Jāņupe - ceļā uz viedumu!

Turpinoties projekta "KOPA / kopienu pārdomāta attīstība" aktivitātēm, iepazīstināsim ar drosmīgām kopienām no visas Latvijas!
Kā pirmo piedāvājam stāstu par Jāņupi!

Jāņupe, kas atrodas 21 km attālumā no Olaines novada centra un 35 km no Rīgas centra, kādreiz tikusi dēvēta par vasarnīcu ciemu. Arvien biežāk cilvēki pārvācās uz dzīvi tajā, un šobrīd ciemā ir deklarējušies ~700 iedzīvotāji, kaut arī faktiskais skaits visnotaļ ir lielāks. Jāņupē mīt aktīvi un uz pašiniciatīvu vērsti vietējie iedzīvotāji, kuru lielākā vēlēšanās ir savs saieta nams, tomēr ņemot vērā, ka deklarēto iedzīvotāju skaits ir mazāks, nekā faktiski dzīvojošo, vērojamas zemas investīcijas vietējā infrastruktūrā.

Aktīvie Jāņupes iedzīvotāji ir apvienojušies biedrībā, kuras mērķis ir rūpēties par ciema un tuvākās apkārtnes vidi, paaugstināt iedzīvotāju dzīves kvalitāti un daudzveidību. Biedrībai ir arīdzan sava mājaslapa: www.janupe.lv

Projekta  ietvaros Jāņupes iedzīvotāji nolēmuši izstrādāt ciema attīstības plānu #ViedāJāņupe. Lai šo ieceri īstenotu, iedzīvotāji plānojuši tikties “Jāņupes iedzīvotāju forumā”, pēc kura kopīgi rakstīt un īstenot attīstības plānu.

#ProjektsKopa #ViedieCiemi #ViedāJāņupe

Projekts „KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība” Nr. 19-00-A019.332-000003 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

 

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.