2. kārta

Īstenots projekts “Bērnu apģērbu ražotnes attīstība palielinot jaudu un produkcijas klāstu, veicinot konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides radīšanu Mārupes novadā”

Projekta īstenotājs: SIA Divdesmit četri Projekta nosaukums: "Bērnu apģērbu ražotnes attīstība palielinot jaudu un produkcijas klāstu, veicinot konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides radīšanu Mārupes novadā" Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2102-000003 Publiskais finansējums: 3789,44 EUR (kopējā summa: 5413,47 EUR) Īstenošanas vieta: Kabiles iela 37, Mārupe, Mārupes novads Projekta ...
Lasīt visu

Īstenots projekts “Līdzekļu iegāde robotikas nodarbībām”

Projekta īstenotājs: Biedrība "Kompetences māksla" Projekta nosaukums: "Līdzekļu iegāde robotikas nodarbībām" Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2103-000002 Publiskais finansējums: 3308,38 EUR (kopējā summa: 4726,26 EUR) Īstenošanas vieta: Jūrmalas iela 2 k-1, Piņķi, Babītes novads Projekta mērķis: Veicināt iedzīvotāju kompetenču attīstīšanu, interešu un neformālās izglītības aktivitā...
Lasīt visu

Īstenots projekts “Sabiedrisko pasākumu organizēšanai nepieciešamā inventāra iegāde”

Projekta īstenotājs: SIA “Savapils.lv” Projekta nosaukums: "Sabiedrisko pasākumu organizēšanai nepieciešamā inventāra iegāde" Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2103-000001 Publiskais finansējums: 10 423 EUR (kopējā summa: 14 890 EUR) Īstenošanas vieta: Mācītājmuiža - 1, Dzilnuciems, Babītes novads Projekta mērķis: Stiprināt vietējo ekonomiku, radīt jaunas vērtības vietējā teritorijā,...
Lasīt visu

Noslēgusies 2. kārtas projektu atbilstības SVVA stratēģijai izvērtēšana

Biedrībā "Pierīgas partnerība" noslēgusies Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 2. kārtas projektu izvērtēšana atbilstoši sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai. 23. martā Lauku atbalsta dienestam nodoti 9 projekti rīcībā "Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai", 4...
Lasīt visu

Noslēgusies projektu pieņemšana 2. kārtā

Noslēgusies projektu pieņemšanas 2. kārta Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apstiprinātās stratēģijas ieviešanai Olaines, Mārupes un Babītes novadā ar mērķi "Attīstīta un konkurētspējīga ekonomiskā vide" (1.1., 1.2. un 1.3.), kā arī "Sakārtota un pievilcīga dzīves un atpūtas vide" (3....
Lasīt visu

Izsludināta 2. un 3. kārta SVVA stratēģijas īstenošanai

Uzzini, iesniedz, īsteno! Kas novados jāuzlabo? Ko vēlies darīt Tu pats? No 16. janvāra līdz 16. februārim izsludināta uzņēmējdarbības un stratēģisko (Atbalsts teritorijai nozīmīgiem projektiem) projektu pieņemšana, savukārt no 1. februāra līdz 1. martam aicinām iesniegt sabiedriskā labuma projektus. Aicinām nākt uz konsultācijām Jaunmārupē un Olainē, kā arī iepazīties ar noteikumiem un nepiecieša...
Lasīt visu
Top