Īstenots projekts "Mārupes veikborda parka sniegto pakalpojumu dažādošana, to klāsta un kvalitātes pilnveide"

Īstenots projekts "Mārupes veikborda parka sniegto pakalpojumu dažādošana, to klāsta un kvalitātes pilnveide"

Projekta īstenotājs: SIA Beng

Projekta nosaukums: "Mārupes veikborda parka sniegto pakalpojumu dažādošana, to klāsta un kvalitātes pilnveide"

Projekta numurs: 16-04-AL04-A019.2101-000001

Publiskais finansējums: 14 000 EUR (kopējā summa: 20 000 EUR)

Īstenošanas vieta: Mārupe Wake Park, Bērzciema ūdenskrātuve, Jaunmārupe, Mārupes novads

Projekta mērķis: Pilnveidot un paplašināt Mārupes veikborda un aktīvās atpūtas parka sniegto pakalpojumu klāstu.

Projektā īstenotas piecas pozīcijas, lai aptvertu visas tā brīža aktuālās nepilnības. Iegādāts profesionālais sporta batuts, uzstādīts ielu vingrošanas laukums, izveidots jauns veikborda paveids – veikbords aiz vinčas, iegādāta plastmasas metināšanas ekstrūdera, lai veidotu ne tikai tehniski sarežģītākas konstrukcijas, bet arī pagarinātu to lietošanas ilgumu un ierīkots bērnu rotaļu laukums ar dažādiem elementiem, kas paredzēts bērniem vecuma posmā no 3 līdz pat 12 gadiem

Tika radīti jauni, inovatīvi pakalpojumi un celta piedāvāto aktīvās atpūtas iespēju kvalitāte, tādējādi paaugstinot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicinot Mārupes novada atpazīstamību, konkurētspēju un attīstību kopumā. Projekta realizācija nozīmīgi palīdzēja virzīties uz SIA “Beng” ilgtermiņa mērķu sasniegšanu.

 

SIA Beng projekts guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk par Mārupes Wake Park meklē viņu mājaslapā vai sociālajos tīklos.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.